open access

Vol 11, No 4 (2016)
Review paper
Published online: 2016-09-13
Get Citation

Poprawa skuteczności osiągania celu terapeutycznego w zakresie docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym. Stanowisko grupy ekspertów

Beata Wożakowska-Kapłon, Marcin Barylski, Artur Mamcarz, Barbara Cybulska, Zbigniew Kalarus, Jacek Legutko, Wojciech Wojakowski, Grzegorz Gajos, Krzysztof J. Filipiak
DOI: 10.5603/FC.2016.0045
·
Folia Cardiologica 2016;11(4):310-317.

open access

Vol 11, No 4 (2016)
Review Papers
Published online: 2016-09-13

Abstract

Intensywna terapia hipolipemizująca powoduje obniżenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca, udaru niedokrwiennego mózgu oraz rewaskularyzacji wieńcowej. Niestety, mimo szerokiej dostępności na rynku farmaceutycznym preparatów hipolipemizujących, nadal obserwuje się niewielką skuteczność osiągania celów terapeutycznych w zakresie redukcji stężenia cholesterolu frakcji LDL, szczególnie u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym. Poniższy dokument, będący stanowiskiem grupy ekspertów, w postaci krótkich i zwięzłych treści odnosi się do przyczyny takiego stanu rzeczy, jak również proponuje możliwe rozwiązania terapeutyczne i organizacyjne.

Abstract

Intensywna terapia hipolipemizująca powoduje obniżenie ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca, udaru niedokrwiennego mózgu oraz rewaskularyzacji wieńcowej. Niestety, mimo szerokiej dostępności na rynku farmaceutycznym preparatów hipolipemizujących, nadal obserwuje się niewielką skuteczność osiągania celów terapeutycznych w zakresie redukcji stężenia cholesterolu frakcji LDL, szczególnie u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym. Poniższy dokument, będący stanowiskiem grupy ekspertów, w postaci krótkich i zwięzłych treści odnosi się do przyczyny takiego stanu rzeczy, jak również proponuje możliwe rozwiązania terapeutyczne i organizacyjne.

Get Citation

Keywords

cholesterol frakcji LDL, ostre zespoły wieńcowe, statyny, ezetimib

About this article
Title

Poprawa skuteczności osiągania celu terapeutycznego w zakresie docelowego stężenia cholesterolu frakcji LDL u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym. Stanowisko grupy ekspertów

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 11, No 4 (2016)

Article type

Review paper

Pages

310-317

Published online

2016-09-13

DOI

10.5603/FC.2016.0045

Bibliographic record

Folia Cardiologica 2016;11(4):310-317.

Keywords

cholesterol frakcji LDL
ostre zespoły wieńcowe
statyny
ezetimib

Authors

Beata Wożakowska-Kapłon
Marcin Barylski
Artur Mamcarz
Barbara Cybulska
Zbigniew Kalarus
Jacek Legutko
Wojciech Wojakowski
Grzegorz Gajos
Krzysztof J. Filipiak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl