open access

Vol 8, No 3 (2001)
Opisy przypadków
Published online: 2001-06-13
Get Citation

Zmienniość rytmu zatokowego u pacjentki z bólami w klatce piersiowej, czynnościowym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa i prawidłowym angiogramem tętnic wieńcowych

Zbigniew Orzałkiewicz, Gwidon Polak, Romuald Przybył, Zofia Grąbczewska, Grzegorz Grzesiak, Edmund Nartowicz
Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(3):313-318.

open access

Vol 8, No 3 (2001)
Opisy przypadków
Published online: 2001-06-13

Abstract

U 49-letniej pacjentki z bólami w klatce piersiowej i blokiem lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB, left bundle branch block) w standardowym EKG stwierdzono prawidłowy obraz angiograficzny tętnic wieńcowych. Rozpoznano aberrację z przyspieszenia pod postacią zależnego od częstotliwości rytmu LBBB. Częstotliwość krytyczna, przy której pojawiał się blok, wynosiła 72–80/min. LBBB, stwierdzany w standardowym EKG, ustępował przy częstotliwości rytmu 52–72/min. Analizując zmienność rytmu serca na podstawie EKG zapisanego metodą Holtera, stwierdzono, że w momencie ustępowania bloku dochodzi do znacznego wzrostu mocy widma wysokiej (HF, high frequency), umiarkowanego wzrostu mocy widma niskiej częstotliwości (LF, low frequency) i zmniejszenia wartości LF/HF. (Folia Cardiol. 2001; 8: 313–319)

Abstract

U 49-letniej pacjentki z bólami w klatce piersiowej i blokiem lewej odnogi pęczka Hisa (LBBB, left bundle branch block) w standardowym EKG stwierdzono prawidłowy obraz angiograficzny tętnic wieńcowych. Rozpoznano aberrację z przyspieszenia pod postacią zależnego od częstotliwości rytmu LBBB. Częstotliwość krytyczna, przy której pojawiał się blok, wynosiła 72–80/min. LBBB, stwierdzany w standardowym EKG, ustępował przy częstotliwości rytmu 52–72/min. Analizując zmienność rytmu serca na podstawie EKG zapisanego metodą Holtera, stwierdzono, że w momencie ustępowania bloku dochodzi do znacznego wzrostu mocy widma wysokiej (HF, high frequency), umiarkowanego wzrostu mocy widma niskiej częstotliwości (LF, low frequency) i zmniejszenia wartości LF/HF. (Folia Cardiol. 2001; 8: 313–319)

Get Citation

Keywords

blok odnogi zależny od częstotliwości rytmu; aberracja z przyspieszenia; zmienność rytmu serca; ból w klatce piersiowej; koronarografia

About this article
Title

Zmienniość rytmu zatokowego u pacjentki z bólami w klatce piersiowej, czynnościowym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa i prawidłowym angiogramem tętnic wieńcowych

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 8, No 3 (2001)

Pages

313-318

Published online

2001-06-13

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2001;8(3):313-318.

Keywords

blok odnogi zależny od częstotliwości rytmu
aberracja z przyspieszenia
zmienność rytmu serca
ból w klatce piersiowej
koronarografia

Authors

Zbigniew Orzałkiewicz
Gwidon Polak
Romuald Przybył
Zofia Grąbczewska
Grzegorz Grzesiak
Edmund Nartowicz

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl