open access

Vol 2, No 1 (2007)
Review paper
Published online: 2007-01-22
Get Citation

Co warto wiedzieć o jakości życia pacjentów z chorobą wieńcową?

Arkadiusz Pietrasik i Krzysztof Filipiak
Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):7-11.

open access

Vol 2, No 1 (2007)
Review Papers
Published online: 2007-01-22

Abstract

Według danych epidemiologicznych w 2003 r. liczba zgonów w Polsce wyniosła 365,9 tys. osób, przy czym blisko połowę stanowiły zgony z powodu schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Nakłady finansowe związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego w 2003 r. w krajach Unii Europejskiej kształtowały się na poziomie 169 mld euro. Zgodnie z europejskimi i polskimi wytycznymi, celem skutecznego leczenia pacjentów z chorobą wieńcową jest redukcja śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych poprzez prewencję zawału serca oraz poprawa jakości życia poprzez polepszenie tolerancji wysiłku oraz zapobieganie występowaniu dolegliwości dławicowych. Wskaźniki jakości życia pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową przyjmują zdecydowanie niższe wartości w porównaniu z osobami zdrowymi. Jakość życia ulega obniżeniu wraz z obecnością i stopniem natężenia modyfikowalnych czynników ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie tętnicze, czynny nikotynizm, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca, otyłość oraz siedzący tryb życia. Największy spadek jakości życia obserwowano wśród osób po przebytym zawale serca. Częstość i nasilenie objawów dławicowych określonych na podstawie klasyfikacji Canadian Cardiovascular Society (CCS) wpływa na upośledzenie codziennej aktywności, a także może prowadzić do ograniczenia zdolności do pracy. Oddziałuje także na parametry dotyczące stanu emocjonalnego oraz stopnia zadowolenia z życia i satysfakcji ze stosowanego leczenia. Obniżone wartości parametrów oceny jakości życia pacjentów z chorobą wieńcową są w odległej perspektywie niezależnym czynnikiem prognostycznym, zwiększającym ponad 3-krotnie prawdopodobieństwo zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, co pozwala traktować niski poziom jakości życia jako potencjalny "czynnika ryzyka" zdarzeń sercowo-naczyniowych. Znajomość wpływu objawów oraz sposobu leczenia na jakość życia pomaga w oszacowaniu skuteczności terapii, wyborze strategii leczenia, ocenie oczekiwań pacjentów oraz optymalnej alokacji ograniczonych zasobów finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 7-11)

Abstract

Według danych epidemiologicznych w 2003 r. liczba zgonów w Polsce wyniosła 365,9 tys. osób, przy czym blisko połowę stanowiły zgony z powodu schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Nakłady finansowe związane z chorobami układu sercowo-naczyniowego w 2003 r. w krajach Unii Europejskiej kształtowały się na poziomie 169 mld euro. Zgodnie z europejskimi i polskimi wytycznymi, celem skutecznego leczenia pacjentów z chorobą wieńcową jest redukcja śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych poprzez prewencję zawału serca oraz poprawa jakości życia poprzez polepszenie tolerancji wysiłku oraz zapobieganie występowaniu dolegliwości dławicowych. Wskaźniki jakości życia pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową przyjmują zdecydowanie niższe wartości w porównaniu z osobami zdrowymi. Jakość życia ulega obniżeniu wraz z obecnością i stopniem natężenia modyfikowalnych czynników ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak nadciśnienie tętnicze, czynny nikotynizm, zaburzenia gospodarki lipidowej, cukrzyca, otyłość oraz siedzący tryb życia. Największy spadek jakości życia obserwowano wśród osób po przebytym zawale serca. Częstość i nasilenie objawów dławicowych określonych na podstawie klasyfikacji Canadian Cardiovascular Society (CCS) wpływa na upośledzenie codziennej aktywności, a także może prowadzić do ograniczenia zdolności do pracy. Oddziałuje także na parametry dotyczące stanu emocjonalnego oraz stopnia zadowolenia z życia i satysfakcji ze stosowanego leczenia. Obniżone wartości parametrów oceny jakości życia pacjentów z chorobą wieńcową są w odległej perspektywie niezależnym czynnikiem prognostycznym, zwiększającym ponad 3-krotnie prawdopodobieństwo zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, co pozwala traktować niski poziom jakości życia jako potencjalny "czynnika ryzyka" zdarzeń sercowo-naczyniowych. Znajomość wpływu objawów oraz sposobu leczenia na jakość życia pomaga w oszacowaniu skuteczności terapii, wyborze strategii leczenia, ocenie oczekiwań pacjentów oraz optymalnej alokacji ograniczonych zasobów finansowych przeznaczonych na opiekę zdrowotną. (Folia Cardiologica Excerpta 2007; 2: 7-11)
Get Citation

Keywords

jakość życia; stabilna choroba wieńcowa

About this article
Title

Co warto wiedzieć o jakości życia pacjentów z chorobą wieńcową?

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 2, No 1 (2007)

Article type

Review paper

Pages

7-11

Published online

2007-01-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2007;2(1):7-11.

Keywords

jakość życia
stabilna choroba wieńcowa

Authors

Arkadiusz Pietrasik i Krzysztof Filipiak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl