open access

Vol 3, No 5 (2008)
Review paper
Published online: 2008-06-20
Get Citation

Znaczenie tkankowej echokardiografii doplerowskiej w diagnostyce niewydolności serca

Wojciech Gilewski, Iwona Świątkiewicz, Władysław Sinkiewicz, Jacek Kubica, Jan Błażejewski i Robert Bujak
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):227-235.

open access

Vol 3, No 5 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-06-20

Abstract

Obecnie echokardiografia ma istotne znaczenie w diagnostyce obrazowej u chorych z niewydolnością serca (HF). W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój wielu technik echokardiograficznych, z których tkankowa echokardiografia doplerowska wydaje się jedną z bardziej obiecujących. W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe wiadomości na temat metod tkankowej echokardiografii doplerowskiej. Opisano ich zastosowanie w ocenie czynności skurczowej i rozkurczowej lewej komory. Ważnymi parametrami hemodynamicznymi u chorych z HF, które z dużą dokładnością można oszacować za pomocą tej metody diagnostycznej, są także: ciśnienie napełniania lewej komory oraz funkcja prawej komory. Tkankową echokardiografię doplerowską stosuje się również w diagnostyce różnicowej przyczyn HF, w prognozowaniu przebiegu choroby. Pomaga ona także podjąć decyzje terapeutyczne, które dotyczą zwłaszcza rewaskularyzacji mięśnia sercowego i terapii resynchronizującej.

Abstract

Obecnie echokardiografia ma istotne znaczenie w diagnostyce obrazowej u chorych z niewydolnością serca (HF). W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój wielu technik echokardiograficznych, z których tkankowa echokardiografia doplerowska wydaje się jedną z bardziej obiecujących. W niniejszej pracy przedstawiono podstawowe wiadomości na temat metod tkankowej echokardiografii doplerowskiej. Opisano ich zastosowanie w ocenie czynności skurczowej i rozkurczowej lewej komory. Ważnymi parametrami hemodynamicznymi u chorych z HF, które z dużą dokładnością można oszacować za pomocą tej metody diagnostycznej, są także: ciśnienie napełniania lewej komory oraz funkcja prawej komory. Tkankową echokardiografię doplerowską stosuje się również w diagnostyce różnicowej przyczyn HF, w prognozowaniu przebiegu choroby. Pomaga ona także podjąć decyzje terapeutyczne, które dotyczą zwłaszcza rewaskularyzacji mięśnia sercowego i terapii resynchronizującej.
Get Citation

Keywords

tkankowa echokardiografia doplerowska; niewydolność serca

About this article
Title

Znaczenie tkankowej echokardiografii doplerowskiej w diagnostyce niewydolności serca

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 5 (2008)

Article type

Review paper

Pages

227-235

Published online

2008-06-20

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(5):227-235.

Keywords

tkankowa echokardiografia doplerowska
niewydolność serca

Authors

Wojciech Gilewski
Iwona Świątkiewicz
Władysław Sinkiewicz
Jacek Kubica
Jan Błażejewski i Robert Bujak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl