open access

Vol 3, No 8-9 (2008)
Review paper
Published online: 2008-09-26
Get Citation

Zasady stosowania metody korygowania amplitudy obniżenia odcinka ST względem częstości akcji serca podczas wysiłkowej próby elektrokardiograficznej

Paul Kligfield
Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):394-402.

open access

Vol 3, No 8-9 (2008)
Review Papers
Published online: 2008-09-26

Abstract

W porównaniu ze standardowymi kryteriami oceny wysiłkowego testu elektrokardiograficznego zastosowanie metody korekcji amplitudy obniżenia odcinka ST względem częstości akcji serca (HR) podczas próby wysiłkowej pozwala na lepszą identyfikację oraz ocenę nasilenia choroby wieńcowej. Ponieważ wzrastająca wartość HR podczas próby wysiłkowej w powiązaniu z faktem istnienia choroby wieńcowej istotnie ograniczającej rezerwę przepływu wieńcowego powoduje narastające obniżenie amplitudy odcinka ST, zastosowanie wskaźnika ST/HR pozwala na lepszą kontrolę wzrastającego obciążenia metabolicznego niedokrwienia towarzyszącego wysiłkowi fizycznemu. Poprawa czułości wyniku elektrokardiograficznej próby wysiłkowej przy zastosowaniu wskaźnika ST/HR skutkuje reklasyfikacją „niejednoznacznych” czy nawet „ujemnych” wyników próby wysiłkowej, zwiększając tym samym wykrywalność jednoi dwunaczyniowej choroby wieńcowej u kobiet i mężczyzn. Dodatkowo w badanej populacji pacjentów o niskim i umiarkowanym ryzyku zastosowanie wskaźnika ST/HR pozwala na zwiększenie wartości prognostycznej wysiłkowego testu elektrokardiograficznego w przewidywaniu ryzyka sercowo-naczyniowego oraz śmiertelności.

Abstract

W porównaniu ze standardowymi kryteriami oceny wysiłkowego testu elektrokardiograficznego zastosowanie metody korekcji amplitudy obniżenia odcinka ST względem częstości akcji serca (HR) podczas próby wysiłkowej pozwala na lepszą identyfikację oraz ocenę nasilenia choroby wieńcowej. Ponieważ wzrastająca wartość HR podczas próby wysiłkowej w powiązaniu z faktem istnienia choroby wieńcowej istotnie ograniczającej rezerwę przepływu wieńcowego powoduje narastające obniżenie amplitudy odcinka ST, zastosowanie wskaźnika ST/HR pozwala na lepszą kontrolę wzrastającego obciążenia metabolicznego niedokrwienia towarzyszącego wysiłkowi fizycznemu. Poprawa czułości wyniku elektrokardiograficznej próby wysiłkowej przy zastosowaniu wskaźnika ST/HR skutkuje reklasyfikacją „niejednoznacznych” czy nawet „ujemnych” wyników próby wysiłkowej, zwiększając tym samym wykrywalność jednoi dwunaczyniowej choroby wieńcowej u kobiet i mężczyzn. Dodatkowo w badanej populacji pacjentów o niskim i umiarkowanym ryzyku zastosowanie wskaźnika ST/HR pozwala na zwiększenie wartości prognostycznej wysiłkowego testu elektrokardiograficznego w przewidywaniu ryzyka sercowo-naczyniowego oraz śmiertelności.
Get Citation

Keywords

wysiłek fizyczny; próba wysiłkowa; wysiłkowy test elektrokardiograficzny

About this article
Title

Zasady stosowania metody korygowania amplitudy obniżenia odcinka ST względem częstości akcji serca podczas wysiłkowej próby elektrokardiograficznej

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 3, No 8-9 (2008)

Article type

Review paper

Pages

394-402

Published online

2008-09-26

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2008;3(8-9):394-402.

Keywords

wysiłek fizyczny
próba wysiłkowa
wysiłkowy test elektrokardiograficzny

Authors

Paul Kligfield

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl