open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review paper
Published online: 2009-02-25
Get Citation

Badanie echokardiograficzne w powikłaniach infekcyjnych elektrostymulacji

Andrzej Tomaszewski, Piotr Rucinski
Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):89-95.

open access

Vol 4, No 2 (2009)
Review Papers
Published online: 2009-02-25

Abstract

defibrylatorem (ICD) mogą mieć charakter miejscowy lub uogólniony jako septicaemia bez zapalenia wsierdzia oraz zapalenie wsierdzia (CDIE). Ustalenie rozpoznania CDIE nie zawsze jest proste. Największe znaczenie w diagnostyce tego schorzenia ma echokardiografia. Pozwala ona zobrazować wegetacje, które stanowią pośredni dowód na zapalenie wsierdzia. W badaniu przezklatkowym (TTE) tylko w niewielkim odsetku udaje się uwidocznić wegetacje, zdecydowanie lepsze jest badanie przezprzełykowe (TEE). Echokardiograficzna ocena elektrod obejmuje ich część zawartą w początkowym odcinku żyły głównej górnej, prawym przedsionku i prawej komorze, ale i tu mogą się znaleźć odcinki niedostępne badaniu. Obraz wegetacji jest różny; są to mniejsze lub większe nieregularne (o różnych kształatach), miękkie oscylujące twory. Najczęściej wiążą się z elektrodami, ale przy dłużej trwającej infekcji również ze strukturami prawych jam serca, najczęściej z płatkami zastawki trójdzielnej. Badania TTE i TEE stanowią także nieodzowny element oceny pacjenta poddanego leczeniu metodą przezskórnego usuwania elektrod.

Abstract

defibrylatorem (ICD) mogą mieć charakter miejscowy lub uogólniony jako septicaemia bez zapalenia wsierdzia oraz zapalenie wsierdzia (CDIE). Ustalenie rozpoznania CDIE nie zawsze jest proste. Największe znaczenie w diagnostyce tego schorzenia ma echokardiografia. Pozwala ona zobrazować wegetacje, które stanowią pośredni dowód na zapalenie wsierdzia. W badaniu przezklatkowym (TTE) tylko w niewielkim odsetku udaje się uwidocznić wegetacje, zdecydowanie lepsze jest badanie przezprzełykowe (TEE). Echokardiograficzna ocena elektrod obejmuje ich część zawartą w początkowym odcinku żyły głównej górnej, prawym przedsionku i prawej komorze, ale i tu mogą się znaleźć odcinki niedostępne badaniu. Obraz wegetacji jest różny; są to mniejsze lub większe nieregularne (o różnych kształatach), miękkie oscylujące twory. Najczęściej wiążą się z elektrodami, ale przy dłużej trwającej infekcji również ze strukturami prawych jam serca, najczęściej z płatkami zastawki trójdzielnej. Badania TTE i TEE stanowią także nieodzowny element oceny pacjenta poddanego leczeniu metodą przezskórnego usuwania elektrod.
Get Citation

Keywords

echokardiografia przezprzełykowa; stała stymulacja serca; infekcyjne zapalenie wsierdzia; wegetacje

About this article
Title

Badanie echokardiograficzne w powikłaniach infekcyjnych elektrostymulacji

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 4, No 2 (2009)

Article type

Review paper

Pages

89-95

Published online

2009-02-25

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2009;4(2):89-95.

Keywords

echokardiografia przezprzełykowa
stała stymulacja serca
infekcyjne zapalenie wsierdzia
wegetacje

Authors

Andrzej Tomaszewski
Piotr Rucinski

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl