open access

Vol 5, No 5 (2010)
Case report
Published online: 2010-12-31
Get Citation

Zespół Brugadów - tym razem do dwóch razy sztuka

Alicja Nowowiejska-Wiewióra, Bartosz Hudzik, Elżbieta Adamowicz-Czoch
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):310-314.

open access

Vol 5, No 5 (2010)
Case Reports
Published online: 2010-12-31

Abstract

Zespół Brugadów to rzadka, uwarunkowana genetycznie choroba dziedziczona w sposób autosomalny dominujący. Charakteryzuje się stałym lub okresowym występowaniem zmian w EKG oraz skłonnością do komorowych zaburzeń rytmu. Często pierwszym objawem klinicznym choroby jest nagłe zatrzymanie krążenia, wobec czego jedyną skuteczną metodą zapobiegającą nagłej śmierci sercowej jest implantacja kardiowertera defibrylatora. W pracy przedstawiono przypadek 2 chorych, u których rozpoznano zespół Brugadów.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 310-314)

Abstract

Zespół Brugadów to rzadka, uwarunkowana genetycznie choroba dziedziczona w sposób autosomalny dominujący. Charakteryzuje się stałym lub okresowym występowaniem zmian w EKG oraz skłonnością do komorowych zaburzeń rytmu. Często pierwszym objawem klinicznym choroby jest nagłe zatrzymanie krążenia, wobec czego jedyną skuteczną metodą zapobiegającą nagłej śmierci sercowej jest implantacja kardiowertera defibrylatora. W pracy przedstawiono przypadek 2 chorych, u których rozpoznano zespół Brugadów.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 5: 310-314)
Get Citation

Keywords

zespół Brugadów; kardiowerter defibrylator; nagła śmierć sercowa

About this article
Title

Zespół Brugadów - tym razem do dwóch razy sztuka

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 5 (2010)

Article type

Case report

Pages

310-314

Published online

2010-12-31

Page views

536

Article views/downloads

35441

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(5):310-314.

Keywords

zespół Brugadów
kardiowerter defibrylator
nagła śmierć sercowa

Authors

Alicja Nowowiejska-Wiewióra
Bartosz Hudzik
Elżbieta Adamowicz-Czoch

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

VM Media Group Sp. z o.o.Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

phone:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl