open access

Vol 5, No 6 (2010)
Choroba wieńcowa w świetle najnowszych publikacji
Published online: 2011-03-22
Get Citation

Czy enoksaparyna podana dożylnie może zastąpić heparynę niefrakcjonowaną u pacjentów poddawanych pierwotnej interwencji wieńcowej z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST? Badanie ATOLL

Krzysztof Myrda, Jacek Niedziela
Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):383-387.

open access

Vol 5, No 6 (2010)
Choroba wieńcowa w świetle najnowszych publikacji
Published online: 2011-03-22

Abstract

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami heparyna niefrakcjonowana jest lekiem z wyboru w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentów z rozpoznanym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) poddawanym pierwotnym interwencjom wieńcowym. Ze względu na trudności w codziennej praktyce klinicznej, związane z zastosowaniem heparyny niefrakcjonowanej poszukuje się alternatywnych metod terapeutycznych.
Badanie ATOLL jest pierwszą randomizowaną wieloośrodkową analizą, której celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania heparyn drobnocząsteczkowych w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentów z rozpoznanym STEMI poddawanym pierwotnym interwencjom na naczyniach wieńcowych.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 6: 383–387)

Abstract

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami heparyna niefrakcjonowana jest lekiem z wyboru w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentów z rozpoznanym zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) poddawanym pierwotnym interwencjom wieńcowym. Ze względu na trudności w codziennej praktyce klinicznej, związane z zastosowaniem heparyny niefrakcjonowanej poszukuje się alternatywnych metod terapeutycznych.
Badanie ATOLL jest pierwszą randomizowaną wieloośrodkową analizą, której celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania heparyn drobnocząsteczkowych w profilaktyce przeciwzakrzepowej u pacjentów z rozpoznanym STEMI poddawanym pierwotnym interwencjom na naczyniach wieńcowych.
(Folia Cardiologica Excerpta 2010; 5, 6: 383–387)
Get Citation

Keywords

profilaktyka przeciwzakrzepowa; zawał serca; STEMI; heparyna niefrakcjonowana; heparyny drobnocząsteczkowe

About this article
Title

Czy enoksaparyna podana dożylnie może zastąpić heparynę niefrakcjonowaną u pacjentów poddawanych pierwotnej interwencji wieńcowej z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST? Badanie ATOLL

Journal

Folia Cardiologica

Issue

Vol 5, No 6 (2010)

Pages

383-387

Published online

2011-03-22

Bibliographic record

Folia Cardiologica Excerpta 2010;5(6):383-387.

Keywords

profilaktyka przeciwzakrzepowa
zawał serca
STEMI
heparyna niefrakcjonowana
heparyny drobnocząsteczkowe

Authors

Krzysztof Myrda
Jacek Niedziela

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl