Vol 70, No 2 (2019)

Date published: 2019-04-30

Table of Contents

open access

Letter to Readers

Letter do Readers [List do Czytelników]

Beta Kos-Kudła

Letter to Readers

Endokrynol Pol 2019;70(2):1-2.
Original Paper

Comparison of adipose tissue derived genes in endogenous Cushing’s syndrome versus diet-induced obesity

Judit Denes, Adrienn Zsippai, Laszlo Kovacs, Zoltan Gorombey, Gabor L. Kovacs, Miklos Goth, Peter Igaz, Erika Hubina

Original paper

DOI: 10.5603/EP.a2018.0091
Pubmed: 30480750
Endokrynol Pol 2019;70(2):131-134.

Novel inflammatory biomarkers may reflect subclinical inflammation in young healthy adults with obesity

Tadeusz Osadnik, Kamil Bujak, Kamila Osadnik, Hanna Czarnecka, Natalia Pawlas, Rafał Reguła, Martyna Fronczek, Mateusz Lejawa, Marcin Gawlita, Małgorzata Gonera, Marta Góral, Joanna Katarzyna Strzelczyk, Marek Gierlotka, Andrzej Lekston, Janusz Kasperczyk, Lech Poloński, Mariusz Gąsior

Original paper

DOI: 10.5603/EP.a2019.0002
Pubmed: 30633318
Endokrynol Pol 2019;70(2):135-142.

Pernicious anaemia and endocrine glands antibodies

Elżbieta Morawiec-Szymonik, Wanda Foltyn, Bogdan Marek, Beata Kos-Kudła, Dariusz Kajdaniuk

Original paper

DOI: 10.5603/EP.a2018.0086
Pubmed: 30648728
Endokrynol Pol 2019;70(2):143-150.

Adropin in women with polycystic ovary syndrome

Justyna Kuliczkowska-Płaksej, Agata Mierzwicka, Maja Jończyk, Barbara Stachowska, Alina Urbanovych, Marek Bolanowski

Original paper

DOI: 10.5603/EP.a2018.0092
Pubmed: 30480749
Endokrynol Pol 2019;70(2):151-156.

Subclinical hyperthyroidism in the course of autonomous nodules — clinical evaluation

Grzegorz Mieczysław Rudzki, Monika Lenart-Lipińska, Agata Smoleń, Beata E. Chrapko, Beata Matyjaszek-Matuszek

Original paper

DOI: 10.5603/EP.a2018.0088
Pubmed: 30480751
Endokrynol Pol 2019;70(2):157-164.

The influence of hypothyroidism and substitution treatment on thyroid hormone conversion ratios and rT3 concentration in patients with end-stage renal failure

Iwanna Dubczak, Longin Niemczyk, Katarzyna Szamotulska, Mariusz Jasik, Aleksandra Rymarz, Zbigniew Bartoszewicz, Stanisław Niemczyk

Original paper

DOI: 10.5603/EP.a2018.0087
Pubmed: 30480752
Endokrynol Pol 2019;70(2):165-171.

The association of thyroid-stimulating hormone (TSH) and free thyroxine (fT4) concentration levels with carbohydrate and lipid metabolism in obese and overweight teenagers.

Katarzyna A. Korzeniowska, Michał Brzeziński, Kamila Szarejko, Marcin Radziwiłł, Tomasz Anyszek, Leszek Czupryniak, Piotr Soszyński, Per-Olof Berggren, Malgorzata Mysliwiec

Original paper

DOI: 10.5603/EP.a2018.0090
Pubmed: 30480748
Endokrynol Pol 2019;70(2):172-178.
Review Article

The new adipokine zinc-α2-glycoprotein (ZAG) as a link between adipose tissue and kidney? [Czy nowa adipocytokina cynkowa α2-glikoproteina (ZAG) stanowi ogniwo między tkanką tłuszczową a nerkami?]

Łukasz A. Woźny, Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Majka Jaszczura, Katarzyna Ziora, Władysław Grzeszczak

Review paper

DOI: 10.5603/EP.a2018.0085
Pubmed: 31070771
Endokrynol Pol 2019;70(2):171-189.

Effects of thyroid hormone imbalance on colorectal cancer carcinogenesis and risk — a systematic review

Olga Rostkowska, Piotr Spychalski, Małgorzata Dobrzycka, Maciej Wilczyński, Andrzej J. Łachiński, Łukasz Obołończyk, Krzysztof Sworczak, Jarek Kobiela

Review paper

DOI: 10.5603/EP.a2019.0007
Pubmed: 31039272
Endokrynol Pol 2019;70(2):190-197.
Reviews — Postgraduate Education

Recomendations on non-pharmacological interventions in women with PCOS to reduce body weight and improve metabolic disorders [Zalecenia dotyczące postępowania niefarmakologicznego u kobiet z PCOS celem zmniejszenia masy ciała i poprawy zaburzeń metabolicznych]

Anna Dutkowska, Aleksandra Konieczna, Justyna Breska-Kruszewska, Magdalena Sendrakowska, Irina Kowalska, Dominik Rachoń

Review paper

DOI: 10.5603/EP.a2019.0006
Pubmed: 31039273
Endokrynol Pol 2019;70(2):198-212.
Case report

Acromegaly associated with GIST, non-small cell lung carcinoma, clear cell renal carcinoma, multiple myeloma, medulla oblongata tumour, adrenal adenoma, and follicular thyroid nodules

Aleksandra Jawiarczyk-Przybyłowska, Beata Wojtczak, James Whitworth, Krzysztof Sutkowski, Martin Bidlingmaier, Márta Korbonits, Marek Bolanowski

Case report

DOI: 10.5603/EP.a2019.0005
Pubmed: 30742299
Endokrynol Pol 2019;70(2):213-217.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą jest  VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl