Endokrynologia Polska 3/2014-Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy,

LIST DO CZYTELNIKÓW/LETTER TO READERS

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Drodzy Czytelnicy,

Tegoroczna wiosna była szczególnie obfita w kursy i konferencje endokrynologiczne. Niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem był organizowany po raz pierwszy w Polsce 16. Europejski Kongres Endokrynologiczny (ECE) we Wrocławiu. Było to wielkie święto naszej społeczności endokrynologicznej. Gratulujemy Panu Profesorowi Andrzejowi Milewiczowi oraz całemu Komitetowi Organizacyjnemu i Naukowemu wielkiego sukcesu.

W natłoku wiedzy, którą mieliśmy okazję posiąść na tych konferencjach, przekazujemy Państwu kolejny numer „Endokrynologii Polskiej” z nadzieją, że znajdziecie w nim jeszcze interesujące Was zagadnienia.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) w swoich wytycznych w 2011 roku zmieniło wartości docelowe HbA1c i ciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę. Dział Prac oryginalnych rozpoczyna prezentacja wyników badania ARETAEUS2, które było przekrojowym badaniem przeprowadzonym w Polsce w 2012 roku w celu oceny leczenia cukrzycy i wyboru metod leczenia u chorych na cukrzycę typu 2 o czasie trwania powyżej 10 lat oraz określenia stopnia spełniania kryteriów kontroli cukrzycy zalecanych w wytycznych PTD.

Kontynuując tematykę diabetologiczną, Autorzy z ośrodka białostockiego ocenili funkcję komórek beta i wrażliwości na insulinę w zależności od przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom wysp trzustkowych u krewnych I stopnia osób chorych na cukrzycę typu 1.

W kolejnej pracy pochodzącej z Białegostoku Autorzy dokonali analizy szlaku IL-6/IL-6R/gp130 i cytokin zależnych od limfocytów Th17 w II i III trymestrze ciąży oraz po porodzie u pacjentek z cukrzycą ciążową i prawidłową tolerancją glukozy.

W pracy z Uniwersytetu Wrocławskiego mamy możliwość zapoznania się z badaniami nad wpływem polimorfizmu genu receptora endokanabinoidowego 1 na parametry antropometryczne i metaboliczne u kobiet z PCOS.

W kolejnych badaniach pochodzących ze Śląska, z Kliniki Endokrynologii Dziecięcej, Autorki oceniły profil psychologiczny u nastoletnich dziewcząt z zespołem PCO. Na podstawie tej analizy wydaje się, że zarówno kompetencje społeczne, jak i role płciowe są u badanych niezaburzone.

Z kolei w pracy pochodzącej z Turcji, z Ankary, Autorzy ocenili zależność pomiędzy niedoborem GH a grubością tkanki tłuszczowej trzewnej ocenianej ultrasonograficznie oraz czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego.

Zachęcamy również do lektury pracy, która powstała w łódzkim ośrodku zajmującym się problematyką andrologiczną, opisującej i komentującej zależności pomiędzy funkcjami seksualnymi a wskaźnikiem masy ciała oraz stężeniami wybranych hormonów płciowych.

W kolejnej pracy Autorów tureckich, pochodzącej z ośrodka w Bursie, znajdujemy analizę zależności pomiędzy danymi klinicznymi i cechami patomorfologicznymi guza a przebiegiem klinicznym u chorych z prolactinoma.

Ostatnią z prac oryginalnych prezentowanych w bieżącym numerze „Endokrynologii Polskiej” jest praca autorów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy przedstawili wyniki badania oceniające stężenie peptydu związanego z genem kalcytoniny (CGRP) we krwi pobranej z żyły szyjnej zewnętrznej w kontekście przeciwbólowego oraz zmniejszającego napięcie mięśniowe działania CGRP u pacjentów cierpiących z powodu bólu mięśniowo-powięziowego mięśni żucia, między innymi w czasie powszechnie teraz stosowanej szynoterapii.

W pracy poglądowej Autorzy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przedstawili obecny stan wiedzy oraz przegląd piśmiennictwa dotyczący roli genu FTO w rozwoju otyłości i cukrzycy typu 2 w różnych grupach etnicznych oraz jego związek ze stylem życia, który predysponuje do nadmiernego gromadzenia tkanki tłuszczowej.

W dziale Opis przypadku przedstawiono 10-letni przebieg choroby oraz skutecznego leczenia u pacjenta z nowotworem neuroendokrynnym trzustki NEN G1, u którego stwierdzono przerzut do lewej komory serca.

Szczególnie warto zwrócić uwagę na przedstawioną w dziale Szkolenie podyplomowe pracę, w której Autorzy z Gdańska szeroko przedstawiają najnowsze piśmiennictwo oraz omawiają aktualne poglądy dotyczące wykorzystania technik małoinwazyjnych podczas operacji paratyroidektomii jako standardu leczenia pierwotnej nadczynności przytarczyc.

Zachęcając do lektury „Endokrynologii Polskiej”, życzymy Państwu wspaniałych wakacji.

W imieniu Redakcji

Beata Kos-Kudła

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Via MedicaWydawcą jest  VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl