Vol 56, No 3 (2005)
Published online: 2006-03-24

open access

Page views 443
Article views/downloads 2038
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Guzki skórne u pacjentów z zespołem mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 1 (MEN 1) i gastrinoma: prospektywne badania częstotliwości zmian skórnych i stworzenie kryteriów wysokiej czułością i swoistości w MEN 1

EP redaction
Endokrynol Pol 2005;56(3):266-266.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file