Tom 7, Nr 3 (2021)
Inne materiały uzgodnione z Redakcją
Opublikowany online: 2021-07-22
Wyświetlenia strony 403
Wyświetlenia/pobrania artykułu 34

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Interwencja oparta na mobilnej aplikacji zdrowotnej w celu poprawy jakości życia u nowo zdiagnozowanych chorych na cukrzycę typu 2

Lipilekha Patnaik, Sandeep Kumar Panigrahi, Abhay Kumar Sahoo, Debahuti Mishra, Saswatika Beura, Anil Kumar Muduli
Diabetologia Praktyczna 2021;7(3):213-221.

Streszczenie

WSTĘP: Cukrzyca i jej powikłania stają się poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Jakość życia chorych na cukrzycę nie jest optymalna. Celem pracy była ocena przydatności mobilnej aplikacji zdrowotnej do poprawy jakości życia i samoopieki u pacjentów z cukrzycą typu 2. METODY: Niniejsze badanie przeprowadzono w szpitalu specjalistycznym przez okres 2 lata, od października 2016 roku do października 2018 roku. Do badania włączono 66 pacjentów z nowo rozpoznaną cukrzycą typu 2, wykształconych, znających nowoczesne technologie użytkowników smartfonów, w wieku od 18 do 60 lat. Uczestników badania przydzielono do grupy eksperymentalnej lub do grupy kontrolnej, stosując metodę randomizacji blokowej. Osoby w grupie eksperymentalnej korzystały z aplikacji na urządzenia z systemem operacyjnym Android, a grupie kontrolnej ze strony internetowej. Dane zostały zaimportowane i przeanalizowane przez SPSS v 20. WYNIKI: Ocena ogólnej jakość życia i ogólnego stanu zdrowia wynosiła 70,26 ± 16,51; ocena zdrowia fizycznego 59,52 ± 7,15, psychicznego 63,38 ± 9,2, relacji społecznych 74,87 ± 13,98, środowiska 71,87 ± 8,38. W okresie obserwacji ocena ogólnej jakości życia wzrosła zarówno w grupie kontrolnej, jak i eksperymentalnej. Stwierdzono, że nastąpiła znaczna poprawa w zakresie kontroli glikemii, diety, aktywności fizycznej, korzystaniu z opieki zdrowotnej i wyniku sumarycznego. Współczynnik lambda Wilka był istotny w odniesieniu do HbA1c zarówno w grupie kontrolnej, jak i eksperymentalnej. WNIOSKI: Aplikacje mobilne służące edukacji w zakresie samoopieki w cukrzycy mogą się przyczynić się do zmniejszenia częstości powikłań cukrzycy i poprawy jakości życia pacjentów z cukrzycą.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?