Tom 5, Nr 6 (2019)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2020-01-29
Wyświetlenia strony 1308
Wyświetlenia/pobrania artykułu 41

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Kurcze mięśni — krótki przegląd możliwych przyczyn i dostępnych opcji leczenia ze szczególnym naciskiem na występowanie tego zaburzenia w cukrzycy

Sayak Roy1
Diabetologia Praktyczna 2019;5(6):346-354.

Streszczenie

Kurcze są to nagłe, bolesne, mimowolne skurcze mięśni. Mogą one utrudniać normalne funkcjonowanie, a częstość ich występowania jest większa u osób w starszym wieku. Etiologia kurczów mięśni jest zróżnicowana, a w niektórych przypadkach mają one charakter idiopatyczny. Kurcze mięśni może powodować wiele podstawowych zaburzeń patofizjologicznych, takich jak hipokalcemia, hipomagnezemia, niedoczynność tarczycy oraz zaburzenia czynności wątroby i nerek. Również cukrzyca sprzyja występowaniu kurczów mięśni ze względu na brak równowagi elektrolitowej, hipoglikemię, niewydolność tętnic obwodowych i neuropatię. Utrzymujący się ból mięśni u chorych na cukrzycę obniża jakość ich życia. Chociaż patofizjologia i etiologia kurczów mięśni zostały w pewnym stopniu wyjaśnione, dostępnych jest niewiele badań dotyczących tego problemu w cukrzycy. Dlatego celem niniejszej pracy przeglądowej jest przeanalizowanie podstawowych czynników będących przyczyną kurczów mięśni w cukrzycy, tak aby można było opracować odpowiedni plan leczenia u chorych, u których one występują.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?