Tom 5, Nr 6 (2019)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2020-01-29
Wyświetlenia strony 342
Wyświetlenia/pobrania artykułu 34

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ocena znaczenia surowiczego stężenia czynnika zapalnego przeszczepu allogenicznego typu 1 (AIF-1) u egipskich chorych na cukrzycę typu 2

Mona Kamal ElDeeb1, Gihane Ibrahim Khalil1, Moataz Ahmed Zaki2, El-Sayed Mehana3, Sahar Omer1
Diabetologia Praktyczna 2019;5(6):302-308.

Streszczenie

Wstęp. Cukrzyca jest silnym i niezależnym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Proces rozwoju miażdżycy u chorych na cukrzycę przebiega podobnie jak u osób wolnych od tej choroby, jednak zaczyna się wcześniej, a zmiany są często bardziej rozległe i nasilone. Czynnik zapalny przeszczepu allogenicznego typu 1 (AIF-1) stymuluje chemotaksję i migrację makrofagów i komórek mięśniówki gładkiej naczyń, co sugeruje udział tego czynnika w powstawaniu blaszki miażdżycowej. Celem badania było ustalenie roli AIF-1 u egipskich chorych na cukrzycę typu 2. Wyniki. Stężenie AIF-1 było istotnie wyższe w grupie chorych na cukrzycę typu 2 niż w grupie kontrolnej (p = 0,000). U chorych na cukrzycę stwierdzono dodatnią korelację między wartościami grubości kompleksu błony środkowej i wewnętrznej tętnicy szyjnej (CIMT) a stężeniem AIF-1 (r = 0,468; p = 0,000). Ponadto, w modelu regresji wartości CIMT były istotnie dodatnio związane ze zmienną wynikową (AIF-1) (p < 0,05), co wskazuje na potencjalną rolę zwiększonego stężenia AIF-1 w surowicy w rozwoju miażdżycy. Wnioski. Konieczne są jednak dalsze badania, prowadzone na większą skalę.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?