Tom 5, Nr 2 (2019)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2019-04-04
Wyświetlenia strony 648
Wyświetlenia/pobrania artykułu 45

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Związek między depresją a cukrzycą — rola osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej i przewlekłego stanu zapalnego

Lidia Witek, Irina Kowalska, Agnieszka Adamska
Diabetologia Praktyczna 2019;5(2):136-140.

Streszczenie

Depresja i cukrzyca należą do najczęstszych chorób w ludzkiej populacji. U osób z chorobami przewlekły­mi, w tym z cukrzycą, często stwierdza się zaburzenia nastroju. Zaobserwowano, że u pacjentów, u których współwystępują te dwa schorzenia, wyrównanie cuk­rzycy jest gorsze, a ryzyko powikłań i zgonu większe niż u osób, które chorują tylko na cukrzycę. Związek między cukrzycą a depresją jest złożony. Na częste współwy­stępowanie chorób mogą wpływać czynniki psycholo­giczne oraz zaburzenia hormonalne i immunologiczne. W depresji obserwuje się zaburzenia osi podwzgórzo­wo-przysadkowo-nadnerczowej, co w konsekwencji prowadzi do obwodowej hiperkortyzolemii. Nadmiar kortyzolu powoduje nasilenie glikogenolizy w wątrobie i zmniejszenie wrażliwości tkanek obwodowych na insulinę. Udowodniono, że depresji towarzyszy prze­wlekły stan zapalny o małym nasileniu. W niniejszej pracy przedstawiono dane dotyczące zależności między hiperkortyzolemią, subklinicznym stanem zapalnym a depresją u chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?