Tom 4, Nr 3 (2018)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2018-05-17

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 978
Wyświetlenia/pobrania artykułu 3394

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Ocena zależności między częstością występowania cukrzycy a wybranymi czynnikami demograficznymi

Monika Klimek1, Joanna Knap1, Tytus Tulwin2, Michał Trojnar3, Grzegorz Dzida4
Diabetologia Praktyczna 2018;4(3):155-161.

Streszczenie

Wstęp. Chorobowość z powodu cukrzycy rośnie w szybkim tempie. Wzrost ten wiąże się przede wszystkim ze zwiększoną częstością występowania nadwagi i otyłości oraz starzeniem się społeczeństwa. Celem pracy jest ocena częstości występowania cukrzycy wśród osób dorosłych zamieszkujących typowy powiat wschodniej Polski oraz określenie zależności między występowaniem cukrzycy a wybranymi czynnikami demograficznymi. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 1225 osób zamieszkujących powiat janowski województwa lubelskiego w wieku 36–65 lat. Jednym z narzędzi badawczych był kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki zostały opracowane statystycznie. Dla celów statystycznych badani zostali pogrupowani w 5-letnich przedziałach wiekowych. Wyniki. Częstość występowania cukrzycy w badanej populacji wynosi 4,7%. Badanie wykazuje wzrost częstości zachorowania wraz z wiekiem. Chorobowość w poszczególnych grupach wiekowych wynosi: 0,6% (36–40); 1,5% (41–45); 2,0% (46–50); 5,1% (51–55);

Artykuł dostępny w formacie PDF

Pokaż PDF Pobierz plik PDF