dostęp otwarty

Tom 4, Nr 2 (2018)
Praca badawcza (oryginalna)
Opublikowany online: 2018-04-06

Zbyt intensywne leczenie chorych na cukrzycę typu 2 w podeszłym wieku

Melania Mikołajczyk-Solińska, Marcin Kosmalski, Józef Drzewoski
Diabetologia Praktyczna 2018;4(2):108-114.

dostęp otwarty

Tom 4, Nr 2 (2018)
PRACE ORYGINALNE
Opublikowany online: 2018-04-06

Streszczenie

  Wstęp. U starszych pacjentów z cukrzycą typu 2 (T2DM) oraz poważnymi chorobami współistniejącymi ryzyko wynikające ze ścisłej kontroli glikemii przewyższa jej korzyści. Cele niniejszej pracy obejmowały ocenę od­setka hemoglobiny glikowanej A1c (HbA1c) u chorych na T2DM ≥ 80. roku życia oraz porównanie odsetka HbA1c u chorych hospitalizowanych z powodu ciężkiej hipoglikemii (SH) i innych przyczyn internistycznych. Materiał i metody. Do badania włączono 166 chorych na T2DM powyżej 80. roku życia, hospitalizowanych w latach 2009–2013 z różnych przyczyn internistycznych. Wyniki. Średni wiek pacjentów wynosił 83,72 ± 3,19 roku, średni czas trwania cukrzycy 9,14 ± 5,88 roku, średni wskaźnik masy ciała (BMI) 27,87 ± 4,51 kg/m2 i średni współczynnik filtracji kłębuszkowej (GFR) 58,94 ± 25,87 ml/min/1,73 m². Średnia wartość HbA1c dla całej grupy wynosiła 7,61 ± 1,87% (59,77 ± 20,48 mmol/mol). Ścisłą kontrolę glikemii z HbA1c < 7,0% (53 mmol/mol) odnotowano u 77 chorych (46%). Ciężką hipoglikemię rozpoznano u 19 (11%) pacjentów. Chorzy z SH cechowali się istotnie niż­szym średnim odsetkiem HbA1c niż pacjenci hospi­talizowani z innych przyczyn (6,38 ± 1,22 vs. 7,77 ± 1,88% (46,31 ± 13,36 vs. 61,51 ± 20,63 mmol/mol); p = 0,002). Częstość występowania zawału serca i/lub udaru mózgu była prawie dwukrotnie wyższa u chorych na cukrzycę hospitalizowanych z powodu SH niż u pacjentów bez hipoglikemii (47 vs. 28%; c² = 3,03; p = 0,082). Ciężką hipoglikemię stwierdzono tylko u pacjentów otrzymujących insulinę (n = 10) lub pochodną sulfonylomocznika (SU) (n = 9). Wnioski. Mimo że u chorych na T2DM w starszym wieku ryzyko wynikające z intensywnego leczenia hi­poglikemizującego przewyższa jego korzyści, połowa badanych cechowała się ścisłą kontrolą glikemii. Co dziesiąty pacjent był hospitalizowany z powodu SH. U osób z SH odnotowano istotnie niższy średni odsetek HbA1c niż u osób hospitalizowanych z innych przyczyn. Ob­serwacje autorów sugerują, że znaczna część pacjentów z T2DM w wieku ≥ 80 lat może być leczona zbyt intensywnie.

Streszczenie

  Wstęp. U starszych pacjentów z cukrzycą typu 2 (T2DM) oraz poważnymi chorobami współistniejącymi ryzyko wynikające ze ścisłej kontroli glikemii przewyższa jej korzyści. Cele niniejszej pracy obejmowały ocenę od­setka hemoglobiny glikowanej A1c (HbA1c) u chorych na T2DM ≥ 80. roku życia oraz porównanie odsetka HbA1c u chorych hospitalizowanych z powodu ciężkiej hipoglikemii (SH) i innych przyczyn internistycznych. Materiał i metody. Do badania włączono 166 chorych na T2DM powyżej 80. roku życia, hospitalizowanych w latach 2009–2013 z różnych przyczyn internistycznych. Wyniki. Średni wiek pacjentów wynosił 83,72 ± 3,19 roku, średni czas trwania cukrzycy 9,14 ± 5,88 roku, średni wskaźnik masy ciała (BMI) 27,87 ± 4,51 kg/m2 i średni współczynnik filtracji kłębuszkowej (GFR) 58,94 ± 25,87 ml/min/1,73 m². Średnia wartość HbA1c dla całej grupy wynosiła 7,61 ± 1,87% (59,77 ± 20,48 mmol/mol). Ścisłą kontrolę glikemii z HbA1c < 7,0% (53 mmol/mol) odnotowano u 77 chorych (46%). Ciężką hipoglikemię rozpoznano u 19 (11%) pacjentów. Chorzy z SH cechowali się istotnie niż­szym średnim odsetkiem HbA1c niż pacjenci hospi­talizowani z innych przyczyn (6,38 ± 1,22 vs. 7,77 ± 1,88% (46,31 ± 13,36 vs. 61,51 ± 20,63 mmol/mol); p = 0,002). Częstość występowania zawału serca i/lub udaru mózgu była prawie dwukrotnie wyższa u chorych na cukrzycę hospitalizowanych z powodu SH niż u pacjentów bez hipoglikemii (47 vs. 28%; c² = 3,03; p = 0,082). Ciężką hipoglikemię stwierdzono tylko u pacjentów otrzymujących insulinę (n = 10) lub pochodną sulfonylomocznika (SU) (n = 9). Wnioski. Mimo że u chorych na T2DM w starszym wieku ryzyko wynikające z intensywnego leczenia hi­poglikemizującego przewyższa jego korzyści, połowa badanych cechowała się ścisłą kontrolą glikemii. Co dziesiąty pacjent był hospitalizowany z powodu SH. U osób z SH odnotowano istotnie niższy średni odsetek HbA1c niż u osób hospitalizowanych z innych przyczyn. Ob­serwacje autorów sugerują, że znaczna część pacjentów z T2DM w wieku ≥ 80 lat może być leczona zbyt intensywnie.
Informacje o artykule
Tytuł

Zbyt intensywne leczenie chorych na cukrzycę typu 2 w podeszłym wieku

Czasopismo

Diabetologia Praktyczna

Numer

Tom 4, Nr 2 (2018)

Typ artykułu

Praca badawcza (oryginalna)

Strony

108-114

Data publikacji on-line

2018-04-06

Rekord bibliograficzny

Diabetologia Praktyczna 2018;4(2):108-114.

Autorzy

Melania Mikołajczyk-Solińska
Marcin Kosmalski
Józef Drzewoski

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl