Tom 2, Nr 4 (2016)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2016-10-31

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 630
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2111

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Oszczędzające insulinę działanie hydroksychlorochiny w źle wyrównanej cukrzycy typu 2

Mahesh Virayya Padsalge, Mahesh Vasant Abhyankar, Suraj Atmaram Ghag
Diabetologia Praktyczna 2016;2(4):158-161.

Streszczenie

Hydroksychlorochina (HCQ) ma korzystny wpływ na poziom glikemii, co może stanowić podstawę dla jej zastosowania w cukrzycy. Obniżenie poziomu glikemii ma prawdopodobnie związek ze zwiększoną wrażliwością na insulinę oraz zmniejszoną jej degradacją. W niniejszej pracy przedstawiamy przypadek obrazujący korzystny wpływ HCQ na wyrównanie glikemii w przebiegu cukrzycy. Pacjentka w wieku 69 lat, chorująca na cukrzycę typu 2, zgłosiła się na rutynową wizytę kontrolną. Dotychczas leczona była glimepirydem w dawce 4 mg/dobę oraz lekiem zawierającym połączenie metforminy i sitagliptyny (1000/50 mg) 2 razy dziennie. Przyjmowała również insulinę — 94 jednostek/dobę. Poziomy glikemii na czczo (FBG) oraz glikemii poposiłkowej (PPG) wynosiły odpowiednio 183 oraz 222 mg/dl, a stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) — 8,4%. W celu osiągnięcia założonego poziomu kontroli glikemii do leczenia włączono 400 mg HCQ raz dziennie. Stężenie HbA1c obniżyło się do 6,9% po 4 miesiącach terapii i do 6,8% po 6 miesiącach od rozpoczęcia leczenia HCQ. Poziom FBG zmniejszył się do 110 mg/dl po 6 miesiącach i wynosił 114 mg/dl po 8 miesiącach leczenia. Glikemia poposiłkowa po pół roku obniżyła się do 178 mg/dl, a po 8 miesiącach — do 130 mg/dl. Tak więc poziom FBG zmniejszył się o 69 mg/dl, a PPG — o 92 mg/dl w stosunku do wartości wyjściowych. W związku z postępującą w czasie pozytywną odpowiedzią na leki dawkę insuliny zmniejszono do 56, 42 i 28 jednostek/dobę odpowiednio po 4, 6 i 8 miesiącach. Przedstawiony przypadek przedstawia potencjalną możliwość obniżenia poziomu HbA1c i zmniejszenia zapotrzebowania na insulinę u pacjenta ze źle wyrównaną cukrzycą po zastosowaniu HCQ.