Tom 2, Nr 3 (2016)
PRACE POGLĄDOWE
Opublikowany online: 2016-07-08

dostęp otwarty

Wyświetlenia strony 1149
Wyświetlenia/pobrania artykułu 2806

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

miRNA w cukrzycy typu 2

Nikola Szweda, Łukasz Łaczmański
Diabetologia Praktyczna 2016;2(3):109-113.

Streszczenie

Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią, czyli podwyższonym stężeniem cukru we krwi, który wynika z defektu produkcji lub działania insuliny wydzielanej przez komórki b trzustki. Najczęstszą postacią cukrzycy jest cukrzyca typu 2, przejawiająca się zmniejszoną wrażliwością tkanek na insulinę. Na przestrzeni lat pogłębiono wiedzę na temat etiologii cukrzycy zarówno typu 1, jak i 2, dzięki czemu możliwe jest wdrożenie nowych technik leczenia oraz profilaktyki choroby. Niestety wciąż nie udało się wyodrębnić jednogenowego czynnika warunkującego powstanie tej choroby, więc uwaga naukowców coraz częściej skupia się na regulatorach ekspresji różnych białek metabolicznych, np. miRNA, które są jednym z ważnych czynników regulatorowych ekspresji. Pierwsze doniesienia o roli miRNA w metabolizmie organizmów zwierzęcych pochodzą z obserwacji mutantów miR-14 u muszki owocowej (Drosophila melanogaster). miRNA to jednoniciowe cząsteczki RNA o długości około 19–150 nukleotydów.

Jedna cząsteczka miRNA może pobudzać ekspresję kilku genów, hamować lub też jedne pobudzać, a inne hamować. MikroRNA regulują procesy sekrecji insuliny, różnicowanie się komórek b wysp trzustkowych, dodatkowo wpływają na metabolizm glukozy i lipidów. Wszystkie te zagadnienia są potencjalnymi tematami dalszych badań. Rozwój wiedzy na temat miRNA i jej udziału w procesach chorobowych jest celem do obmyślenia strategii terapeutycznej, a tym samym wykorzystania w produkcji leków. Większość badań jest obecnie w początkowej fazie, jednak już wstępne wyniki są bardzo obiecujące.