Zakres tematyczny

W każdym numerze "Diabetologi Praktycznej" przedrukowywane są prace w języku polskim z czasopisma anglojęzycznego „Clinical Diabetology”, ale także publikowane są inne materiały, skierowane wyłącznie do czytelników w Polsce. W czasopiśmie ukazują się tłumaczenia rekomendacji klinicznych towarzystw naukowych, prac oryginalnych, przeglądowych, opisy przypadków, informacje o zjazdach i kongresach oraz listy do redakcji.

Proces recenzji

Redakcja Czasopisma stara się sprawnie przeprowadzać proces oceny i publikacji nadsyłanych prac. Wszystkie manuskrypty wraz z plikami dodatkowymi (jeśli dotyczy) powinny być zdeponowane za pośrednictwem systemu manuskryptowego dostępnego na stronie internetowej Czasopisma.  Proces deponowania manuskryptów i ich recenzji jest w pełni elektroniczny. Prace nadsyłane drogą poczty elektronicznej lub tradycyjnej nie będą przyjmowane. Manuskrypty należy przygotowywać z uwzględnieniem zasad przedstawionych poniżej. Prace nadsyłane do publikacji w Czasopiśmie są oceniane pod kątem ich wkładu w reprezentowaną dziedzinę wiedzy, walorów badawczych, względnie możliwego wpływu na zmianę przyjętej praktyki medycznej. Nadesłane prace są wstępnie oceniane przez Redakcję. Prace o niewystarczających walorach są odrzucane bez zwłoki, by umożliwić autorom ich poprawienie i przesłanie do tego bądź do innego czasopisma. Manuskrypty niekompletne bądź przygotowane niezgodnie z zasadami obowiązującymi w Czasopiśmie są odsyłane do autorów bez recenzji merytorycznej. 

O przyjęciu pracy do recenzji autorzy są powiadamiani wyłącznie drogą elektroniczną z odniesieniem do automatycznie nadawanego numeru referencyjnego manuskryptu. Prace są oceniane przynajmniej przez dwóch zewnętrznych recenzentów, do których uprzednio kierowana jest prośba o odesłanie recenzji w czasie wskazanym przez Redakcję. Recenzenci proszeni są o traktowanie wszystkich manuskryptów z zachowaniem poufności. Proces recenzji jest anonimowy; tożsamość autorów i recenzentów pozostaje niejawna (double blind review). Recenzenci proszeni są o sformułowanie w recenzji jednoznacznego wniosku o dopuszczeniu artykułu do publikacji bez poprawek, konieczności wprowadzenia zmian i ponownej oceny lub wniosku o jego odrzuceniu.

Autorzy są powiadamiani o warunkach przyjęcia albo o odrzuceniu pracy wyłącznie drogą elektroniczną. Wybrane manuskrypty podlegają redakcji  językowej w celu poprawy jasności przekazu lub dostosowania długości pracy. Kryteria kwalifikacji prac do publikacji lub formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej Czasopisma. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów nie są ujawniane. Nazwiska recenzentów współpracujących z Czasopismem raz w roku podawane są do publicznej wiadomości. W przypadku, gdy recenzja pracy nie może być anonimowa, recenzenci proszeni są o pisemne potwierdzenie niewystępowania konfliktu interesów, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo do drugiego stopnia, związki prawne, związek małżeński), relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji.

Kryteria kwalifikacji prac stosowane przez recenzentów

  • Tytuł odzwierciedla tematykę pracy
  • Prawidłowość założeń pracy
  • Praktyczny wymiar pracy
  • Edukacyjne walory pracy
  • Jasne określenie celów pracy
  • Właściwy dobór, liczba i aktualność pozycji piśmiennictwa
  • Właściwa długość manuskryptu
  • Właściwe wykorzystanie rycin i tabel
  • Poprawność językowa
Oświadczenie autorów

Autorzy, w celu zwolnienia się z odpowiedzialności wobec osób trzecich, zobowiązani są do dołączenia do przesyłanego manuskryptu „oświadczenia autorów”. Oświadczenie to należy wydrukować i podpisać, a następnie podpisaną kopię zeskanować i wgrać do systemu wraz z manuskryptem. Oryginał należy przesłać na adres redakcji.

UWAGA! Brak oryginału oświadczenia autorów przesłanego pocztą na adres Redakcji spowoduje, że manuskrypt nie zostanie przyjęty do publikacji.

Ważne: serwis https://journals.viamedica.pl/ wykorzystuje pliki cookies. Więcej >>

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach statystycznych, dostosowania serwisu do potrzeb użytkownika (np. język interfejsu) i do obsługi logowania użytkowników. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić opcje dotyczące cookies. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci komputera. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Czym są i do czego służą pliki cookie możesz dowiedzieć się na stronie wszystkoociasteczkach.pl.

 

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl