Vol 1, No 2 (2012)
Announcement
Published online: 2012-06-01

open access

Page views 569
Article views/downloads 593
Get Citation

Connect on Social Media

Connect on Social Media

Apel Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego do Rządu RP

Zarząd Główny i Członkowie PTD
Diabetologia Kliniczna 2012;1(2):77.

Abstract

Not available

Article available in PDF format

View PDF (Polish) Download PDF file