Vol 1, No 2 (2012)
Original articles (submitted)
Published online: 2012-06-08
Get Citation

Częstość występowania hiperfiltracji u chorych na cukrzycę typu 2.Prevalence of hyperfiltration in type 2 diabetes patients.

Konrad Andrzej Walczak
Diabetologia Kliniczna 2012;1(2).
Vol 1, No 2 (2012)
Original articles (submitted)
Published online: 2012-06-08

Abstract

Abstract:

Background:

The role of hyperfiltration in the pathomechanism of diabetic kidney disease has not been well explained. The aim of this study was to determine the prevalence of hyperfiltration in patients with type 2 diabetes. The association between hyperfiltration and clinical parameters were analyzed.

Material and Methods:

150 patients with type 2 diabetes and eGFR> 60 ml/min/1,73 m2 were examined. Serum cystatin C concentration was assessed in each patients and glomerular filtration rate (eGFR) was estimated. Hyperfiltration was define as eGFR >134 ml/min/1,73 m2 in men and eGFR >149 ml/min/1,73 m2 in women.

Results:

Hyperfiltration was present in 20 (13.3%) of 150 analyzed patients. Hyperfiltration was found in 9 women and 11 men. There was no difference between patient with and without hyperfiltration according to concentration of potassium, triglycerides, total cholesterol and CRP. Also, urinary albumin excretion in both groups did not differ from each other. People with hyperfiltration had a shorter duration of diabetes from diagnosis and were younger. Patients with hyperfiltration had higher HbA1c and lower BMI  than subjects without hyperfiltration. Hyperfiltration was less frequent in patients taking inhibitors of angiotensin converting enzyme (ACEI) and angiotensin II receptor blockers (ARB).

Conclusions:

 

Hyperfiltration is rare in patients with type 2 diabetes. Poor glycemic control increases risk of hyperfiltration, but age and BMI dicrease the risk. Hyperfiltration is less frequently in patients taking ACEI and ARB.

Wstęp:

Nie wiadomo dokładnie jaką rolę odgrywa hiperfiltracja w rozwoju cukrzycowej choroby nerek. Celem pracy było określenie częstości występowania hiperfiltracji u chorych na cukrzycę typu 2 i jej korelacja z parametrami klinicznymi. 

Materiał i Metody:

Do badania włączono 150 chorych na cukrzycę typu 2 z eGFR >60 ml/min/1,73 m2. U każdego chorego oznaczono stężenie cystatyny C w surowicy krwi i na tej podstawie oszacowano wskaźnik przesączania kłębuszkowego (eGFR). Hiperfiltrację zdefiniowano jako eGFR powyżej 134 ml/min/1,73 m2 dla mężczyzn oraz powyżej 149 ml/min/1,73 m2 dla kobiet.

Wyniki:                                    

Hiperfiltracja występowała u 20 (13,3%) ze 150 analizowanych chorych. Hiperfiltrację stwierdzono u 9 kobiet oraz 11 mężczyzn. Zaobserwowano, iż osoby z hiperfiltracją nie różniły się od osób bez hiperfiltracji pod względem stężenia potasu, triglicerydów, cholesterolu całkowitego oraz CRP. Również wydalanie albumin z moczem w obu grupach chorych nie różniło się od siebie. Osoby z hiperfiltracją miały krótszy czas trwania cukrzycy od momentu rozpoznania oraz były młodsze. Dodatkowo osoby z hiperfiltracją miały wyższe wartości HbA1C i niższy BMI niż chorzy bez hiperfiltracji. Rzadziej stwierdzano hiperfiltrację u chorych przyjmujących leki z grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI) i antagonistów receptora dla angiotensyny II (ARB).

Wnioski:

U chorych na cukrzycę typu 2 rzadko występuje hiperfiltracja. Złe wyrównanie glikemii zwiększa ryzyko wystąpienia hiperfiltracji, natomiast starszy wiek i wzrost BMI zmniejszają ryzyko wystąpienia hiperfiltracji. Hiperfiltracja była również rzadziej obserwowana u chorych przyjmujących inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę oraz leki z grupy antagonistów receptora dla angiotensyny II.

Abstract

Abstract:

Background:

The role of hyperfiltration in the pathomechanism of diabetic kidney disease has not been well explained. The aim of this study was to determine the prevalence of hyperfiltration in patients with type 2 diabetes. The association between hyperfiltration and clinical parameters were analyzed.

Material and Methods:

150 patients with type 2 diabetes and eGFR> 60 ml/min/1,73 m2 were examined. Serum cystatin C concentration was assessed in each patients and glomerular filtration rate (eGFR) was estimated. Hyperfiltration was define as eGFR >134 ml/min/1,73 m2 in men and eGFR >149 ml/min/1,73 m2 in women.

Results:

Hyperfiltration was present in 20 (13.3%) of 150 analyzed patients. Hyperfiltration was found in 9 women and 11 men. There was no difference between patient with and without hyperfiltration according to concentration of potassium, triglycerides, total cholesterol and CRP. Also, urinary albumin excretion in both groups did not differ from each other. People with hyperfiltration had a shorter duration of diabetes from diagnosis and were younger. Patients with hyperfiltration had higher HbA1c and lower BMI  than subjects without hyperfiltration. Hyperfiltration was less frequent in patients taking inhibitors of angiotensin converting enzyme (ACEI) and angiotensin II receptor blockers (ARB).

Conclusions:

 

Hyperfiltration is rare in patients with type 2 diabetes. Poor glycemic control increases risk of hyperfiltration, but age and BMI dicrease the risk. Hyperfiltration is less frequently in patients taking ACEI and ARB.

Wstęp:

Nie wiadomo dokładnie jaką rolę odgrywa hiperfiltracja w rozwoju cukrzycowej choroby nerek. Celem pracy było określenie częstości występowania hiperfiltracji u chorych na cukrzycę typu 2 i jej korelacja z parametrami klinicznymi. 

Materiał i Metody:

Do badania włączono 150 chorych na cukrzycę typu 2 z eGFR >60 ml/min/1,73 m2. U każdego chorego oznaczono stężenie cystatyny C w surowicy krwi i na tej podstawie oszacowano wskaźnik przesączania kłębuszkowego (eGFR). Hiperfiltrację zdefiniowano jako eGFR powyżej 134 ml/min/1,73 m2 dla mężczyzn oraz powyżej 149 ml/min/1,73 m2 dla kobiet.

Wyniki:                                    

Hiperfiltracja występowała u 20 (13,3%) ze 150 analizowanych chorych. Hiperfiltrację stwierdzono u 9 kobiet oraz 11 mężczyzn. Zaobserwowano, iż osoby z hiperfiltracją nie różniły się od osób bez hiperfiltracji pod względem stężenia potasu, triglicerydów, cholesterolu całkowitego oraz CRP. Również wydalanie albumin z moczem w obu grupach chorych nie różniło się od siebie. Osoby z hiperfiltracją miały krótszy czas trwania cukrzycy od momentu rozpoznania oraz były młodsze. Dodatkowo osoby z hiperfiltracją miały wyższe wartości HbA1C i niższy BMI niż chorzy bez hiperfiltracji. Rzadziej stwierdzano hiperfiltrację u chorych przyjmujących leki z grupy inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI) i antagonistów receptora dla angiotensyny II (ARB).

Wnioski:

U chorych na cukrzycę typu 2 rzadko występuje hiperfiltracja. Złe wyrównanie glikemii zwiększa ryzyko wystąpienia hiperfiltracji, natomiast starszy wiek i wzrost BMI zmniejszają ryzyko wystąpienia hiperfiltracji. Hiperfiltracja była również rzadziej obserwowana u chorych przyjmujących inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę oraz leki z grupy antagonistów receptora dla angiotensyny II.

Get Citation
About this article
Title

Częstość występowania hiperfiltracji u chorych na cukrzycę typu 2.Prevalence of hyperfiltration in type 2 diabetes patients.

Journal

Clinical Diabetology

Issue

Vol 1, No 2 (2012)

Published online

2012-06-08

Bibliographic record

Diabetologia Kliniczna 2012;1(2).

Authors

Konrad Andrzej Walczak

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

Czasopismo Diabetologia Kliniczna dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.:+48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60, e-mail:  viamedica@viamedica.pl