Tom 19, Nr 2 (2022)
Artykuł przeglądowy
Opublikowany online: 2022-09-20
Wyświetlenia strony 988
Wyświetlenia/pobrania artykułu 37
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Optymalna kontrola glikemii w cukrzycy typu 2 — wytyczne i praktyka kliniczna

Jerzy Hohendorff1, Maciej T. Małecki1
DOI: 10.5603/ChSiN.a2022.0008
Choroby Serca i Naczyń 2022;19(2):75-79.

Streszczenie

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w „Zalecaniach klinicznych dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę 2022” wskazuje jako cele leczenia optymalną kontrolę glikemii, lipidogramu, ciśnienia tętniczego oraz masy ciała. W wybrze preparatów przeciwcukrzycowych powinno się uwzględniać wpływ leku na ryzyko sercowo-naczyniowe, przewlekłą chorobę nerek, epizody hipoglikemii, masę ciała oraz możliwości finansowe pacjenta. Leczenie hipoglikemizujące rozpoczyna się od metforminy. W przypadku współistnienia miażdżycowej choroby układu sercowo-naczyniowego, niewydolności serca, przewlekłej choroby nerek lub wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego związanego z innymi licznymi czynnikami ryzyka zaleca się stosowanie inhibitora kotransportera glukozowo-sodowego 2 lub agonisty receptora glukagonopodobnego peptydu-1, które są objęte tylko częściową refundacją. Biorąc pod uwagę cenę leku, preparatami o największej dostępności są pochodne sulfonylomocznika (SU) oraz agoniści receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów gamma. Wśród pochodnych SU o zmodyfikowanym uwalnianiu dużym bezpieczeństwem sercowo-naczyniowym oraz relatywnie niskim ryzykiem epizodów hipoglikemii charakteryzuje się gliklazyd.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 10th edn. International Diabetes Federation, Brussels 2021.
 2. Zheng Y, Ley SH, Hu FB. Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nat Rev Endocrinol. 2018; 14(2): 88–98.
 3. Schunk M, Reitmeir P, Schipf S, et al. Health-related quality of life in subjects with and without type 2 diabetes: pooled analysis of five population-based surveys in Germany. Diabet Med. 2012; 29(5): 646–653.
 4. Wright AK, Kontopantelis E, Emsley R, et al. Life expectancy and cause-specific mortality in type 2 diabetes: a poopulation-based cohort study quantifying relationships in ethnic subgroups. Diabetes Care. 2017; 40(3): 338–345.
 5. Tancredi M, Rosengren A, Svensson AM, et al. Excess mortality among persons with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015; 373(18): 1720–1732.
 6. Rawshani A, Rawshani A, Franzén S, et al. Association between socioeconomic status and mortality, cardiovascular disease, and cancer in patients with type 2 diabetes. JAMA Intern Med. 2016; 176(8): 1146–1154.
 7. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2022. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Curr Top Diabetes. 2022; 2(1): 1–134.
 8. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015; 373(22): 2117–2128.
 9. Li C, Yu J, Hockham C, et al. CREDENCE Trial Investigators, ADVANCE Collaborative Group, CANVAS Program Collaborative Group. Canagliflozin and cardiovascular and renal events in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2017; 377(7): 644–657.
 10. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K, et al. LEADER Steering Committee, LEADER Trial Investigators. Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016; 375(4): 311–322.
 11. Marso SP, Bain SC, Consoli A, et al. SUSTAIN-6 Investigators. Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016; 375(19): 1834–1844.
 12. Perkovic V, Jardine MJ, Neal B, et al. CREDENCE Trial Investigators. Canagliflozin and renal outcomes in type 2 diabetes and nephropathy. N Engl J Med. 2019; 380(24): 2295–2306.
 13. Heerspink HJL, Stefánsson BV, Correa-Rotter R, et al. DAPA-CKD Trial Committees and Investigators. Dapagliflozin in patients with chronic kidney disease. N Engl J Med. 2020; 383(15): 1436–1446.
 14. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2022 r. (DZ. URZ. Min. Zdr. 2022.18). http://dziennikmz.mz.gov.pl/legalact/2022/18/ (February 2, 2022).
 15. Schernthaner G, Grimaldi A, Di Mario U, et al. GUIDE study: double-blind comparison of once-daily gliclazide MR and glimepiride in type 2 diabetic patients. Eur J Clin Invest. 2004; 34(8): 535–542.
 16. Schramm TK, Gislason GH, Vaag A, et al. Mortality and cardiovascular risk associated with different insulin secretagogues compared with metformin in type 2 diabetes, with or without a previous myocardial infarction: a nationwide study. Eur Heart J. 2011; 32(15): 1900–1908.
 17. Patel A, MacMahon S, Chalmers J, et al. ADVANCE Collaborative Group. Intensive blood glucose control and vascular outcomes in patients with type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008; 358(24): 2560–2572.
 18. Gaede P, Tarnow L, Vedel P, et al. Intensified multifactorial intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and microalbuminuria: the Steno type 2 randomised study. Lancet. 1999; 353(9153): 617–622.
 19. Gæde P, Oellgaard J, Carstensen B, et al. Years of life gained by multifactorial intervention in patients with type 2 diabetes mellitus and microalbuminuria: 21 years follow-up on the Steno-2 randomised trial. Diabetologia. 2016; 59(11): 2298–2307.
 20. Charakterystyka Produktu Leczniczego Diaprel MR, 60 mg, tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu. https://servier.pl/wp-content/uploads/sites/21/2022/07/Ulotka-Diaprel-MR-60-mg_02-2020.pdf (April 1, 2022).
 21. Kumar A, Arora A, Sharma P, et al. Is diabetes mellitus associated with mortality and severity of COVID-19? A meta-analysis. Diabetes Metab Syndr. 2020; 14(4): 535–545.
 22. Zhu L, She ZG, Cheng Xu, et al. Association of blood glucose control and outcomes in patients with COVID-19 and pre-existing type 2 diabetes. Cell Metab. 2020; 31(6): 1068–1077.e3.