Tom 17, Nr 2 (2020)
Opis przypadku
Opublikowany online: 2020-05-18
Wyświetlenia strony 1308
Wyświetlenia/pobrania artykułu 48
Pobierz cytowanie

Eksport do Mediów Społecznościowych

Eksport do Mediów Społecznościowych

Stymulacja modulująca kurczliwość mięśnia sercowego — opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

Jakub Szwed1, Marcin Grabowski1
Choroby Serca i Naczyń 2020;17(2):122-128.

Streszczenie

Stymulacja modulująca kurczliwość mięśnia sercowego (CCM) jest nowym wszczepialnym urządzeniem, które wysyła niewywołujące skurczu sygnały elektryczne do serca w okresie refrakcji bezwzględnej, co prowadzi do wzrostu kurczliwości mięśnia sercowego. Stymulator ten działa na kilku płaszczyznach i jest przeznaczony dla pacjentów z niewydolnością serca (HF). Efekt terapeutyczny wynika głównie z usprawnienia obrotu jonów wapnia wewnątrz kardiomiocytów. Przekłada się to na zwiększenie wydolności fizycznej, poprawę jakości życia oraz zmniejszenie nasilenia objawów i liczby hospitalizacji z powodu zaostrzeń choroby. Urządzenie to stanowi istotną alternatywę dla pacjentów, u których standardowa terapia farmakologiczna okazała się nieskuteczna, nie kwalifikują się do wszczepienia urządzenia do terapii resynchronizującej z powodu wąskiego zespołu QRS, frakcja wyrzutowa jest u nich obniżona, a w skali New York Heart Association zostali sklasyfikowani na II–III klasę. W dotychczasowych badaniach nie wykazano jednoznacznie bezpośredniego wpływu CCM na długość życia. Udowodniono wpływ tego urządzenia na poprawę codziennego funkcjonowania oraz ograniczenie hospitalizacji, co w obecnej perspektywie ma niebagatelne znaczenie dla pacjenta oraz całej ochrony zdrowia. Opisano przypadek pacjenta, dla którego CCM było uzupełnieniem dotychczasowego leczenia.

Artykuł dostępny w formacie PDF

Dodaj do koszyka: 49,00 PLN

Posiadasz dostęp do tego artykułu?

Referencje

 1. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis andtreatment of acute and chronic heart failure. The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronicheart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016; 37: 2129–2200.
 2. Ambrosy AP, Fonarow GC, Butler J, et al. The global health and economic burden of hospitalizations for heart failure: lessons learned from hospitalized heart failure registries. J Am Coll Cardiol. 2014; 63(12): 1123–1133.
 3. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, et al. PARADIGM-HF Investigators and Committees. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014; 371(11): 993–1004.
 4. Lund LH, Jurga J, Edner M, et al. Prevalence, correlates, and prognostic significance of QRS prolongation in heart failure with reduced and preserved ejection fraction. Eur Heart J. 2013; 34(7): 529–539.
 5. Borggrefe M, Burkhoff D. Clinical effects of cardiac contractility modulation (CCM) as a treatment for chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2012; 14(7): 703–712.
 6. Bers DM. Cardiac excitation-contraction coupling. Nature. 2002; 415(6868): 198–205.
 7. Meyer M, Schillinger W, Pieske B, et al. Alterations of sarcoplasmic reticulum proteins in failing human dilated cardiomyopathy. Circulation. 1995; 92(4): 778–784.
 8. Winter J, Brack KE, Ng GA. Cardiac contractility modulation in the treatment of heart failure: initial results and unanswered questions. Eur J Heart Fail. 2011; 13(7): 700–710.
 9. Butter C, Rastogi S, Minden HH, et al. Cardiac contractility modulation electrical signals improve myocardial gene expression in patients with heart failure. J Am Coll Cardiol. 2008; 51(18): 1784–1789.
 10. Butter C, Wellnhofer E, Schlegl M, et al. Enhanced inotropic state of the failing left ventricle by cardiac contractility modulation electrical signals is not associated with increased myocardial oxygen consumption. J Card Fail. 2007; 13(2): 137–142.
 11. Imai M, Rastogi S, Gupta RC, et al. Therapy with cardiac contractility modulation electrical signals improves left ventricular function and remodeling in dogs with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol. 2007; 49(21): 2120–2128.
 12. Mohri S, Shimizu J, Mika Y, et al. Electric currents applied during refractory period enhance contractility and systolic calcium in the ferret heart. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2003; 284(4): H1119–H1123.
 13. Lyon AR, Samara MA, Feldman DS. Cardiac contractility modulation therapy in advanced systolic heart failure. Nat Rev Cardiol. 2013; 10(10): 584–598.
 14. Duncker D, Veltmann C. Device therapy in heart failure with reduced ejection fraction-cardiac resynchronization therapy and more. Herz. 2018; 43(5): 415–422.
 15. Rastogi S, Mishra S, Zacà V, et al. Effects of chronic therapy with cardiac contractility modulation electrical signals on cytoskeletal proteins and matrix metalloproteinases in dogs with heart failure. Cardiology. 2008; 110(4): 230–237.
 16. Winter J, Brack KE, Coote JH, et al. Cardiac contractility modulation increases action potential duration dispersion and decreases ventricular fibrillation threshold via β1-adrenoceptor activation in the crystalloid perfused normal rabbit heart. Int J Cardiol. 2014; 172(1): 144–154.
 17. Anker SD, Borggrefe M, Neuser H, et al. Cardiac contractility modulation improves long-term survival and hospitalizations in heart failure with reduced ejection fraction. Eur J Heart Fail. 2019; 21(9): 1103–1113.
 18. Borggrefe MM, Lawo T, Butter C, et al. Randomized, double blind study of non-excitatory, cardiac contractility modulation electrical impulses for symptomatic heart failure. Eur Heart J. 2008; 29(8): 1019–1028.
 19. Kadish A, Nademanee K, Volosin K, et al. A randomized controlled trial evaluating the safety and efficacy of cardiac contractility modulation in advanced heart failure. Am Heart J. 2011; 161(2): 329–337.e1.
 20. Müller D, Remppis A, Schauerte P, et al. Clinical effects of long-term cardiac contractility modulation (CCM) in subjects with heart failure caused by left ventricular systolic dysfunction. Clin Res Cardiol. 2017; 106(11): 893–904.
 21. Nessler J, Kozierkiewicz A, Gackowski A, et al. [Coordinated heart failure care in Poland: towards optimal organisation of the health care system] [Article in Polish]. Kardiol Pol. 2018; 76(2): 479–487.
 22. Straburzyńska-Migaj E, Nessler J, Gackowski A, Rozentryt P. Niewydolność serca w Polsce — raport 2016. Sekcja Niewydolności Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Warszawa 2016.
 23. Organisation for Economic Co-operation and Development. Health at a Glance 2015. OECD indicators. OECD Publishing Paris .
 24. Felker GM, Teerlink JR. Management of the patient with acute heart failure. In: Mann DL, Zipes DP, Libby P, Bonow RO. ed. Braunwald’s heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. 10th edition. Elsevier, Philadelphia 2014: 493–509.
 25. Łyszczarz B, Gierczyński J, Nojszewska E. Ocena kosztów niewydolności serca. Instytut Innowacyjna Gospodarka, Warszawa 2017.