Pielęgnowanie chorych z udarem mózgu

Anna Smolińska, Barbara Książkiewicz

Streszczenie


Pielęgnacja chorych z udarem mózgu wymaga
wspólnego działania pacjentów, ich rodzin oraz
fachowego personelu medycznego tworzącego
zespół udarowy. Jej efekty w znacznym stopniu zależą
od szeroko rozumianej współpracy i ciągłej wymiany
informacji między członkami zespołu leczącego. Niezwykle
ważne jest także, aby zespół pielęgniarski posiadał
odpowiedni zasób wiedzy na temat choroby i prezentował
wysoki poziom przygotowania praktycznego,
co pozwoli prawidłowo ocenić stan chorego oraz zaplanować
i realizować opiekę pielęgniarską.
Czasopismo Choroby Serca i Naczyń dostęne jest również w Ikamed - księgarnia medyczna

Wydawcą serwisu jest  "Via Medica sp. z o.o." sp.k. ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk

tel.: +48 58 320 94 94, faks:+48 58 320 94 60,  e-mail: viamedica@viamedica.pl