English Polski
Journal Homepage Image

Principal Contact

Barbara Steinborn
prof. dr hab. n. med.
Redaktor Naczelna Child Neurology — Neurologii Dziecięcej Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań, tel. +48 61 869 12 55; fax: + 48 61 869 15 53.

Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego,
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49, 60–355 Poznań


Email: neurdziec@ump.edu.pl

Support Contact

Marta Gołojuch
Phone: +48 667630038
Email: marta.golojuch@viamedica.pl
Child Neurology — Neurologia Dziecięca