Vol 3, No 2 (1996) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-06

Table of Contents

open access

Original articles

Zastosowanie dożylnego wlewu izoproterenolu w próbie pionizacyjnej

Dariusz Wojciechowski, Piotr Sionek, Marek Kowalewski, Tomasz Bajena, Mariusz Pytkowski, Andrzej Witek, Mariusz Stopczyk

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):139-145.

Techniczne aspekty stałej stymulacji drogi odpływu prawej komory; porównanie ze stymulacją koniuszkową

Andrzej Kutarski, Krzysztof Poleszak, Jacek Baszak

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):147-156.

Przezskórne usuwanie elektrod do stałej stymulacji serca

Marek Srzednicki, Andrzej Przybylski, Franciszek Majstrak, Alicja Kraska, Kazimierz Suwalski, Zygmunt Sadowski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):158-162.

Wszczepialny kardiowerter-defibrylator serca z elektrodą przezżylną. Doświadczenie własne

Grażyna Świątecka, Andrzej Lubiński, Rajmund Wilczek, Ewa Lewicka, Justyna Staniewicz, Jacek Kubica

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):164-169.
Review articles

Czas na akceptację przezskórnej stymulacji komór serca

Fryderyk Prochaczek

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):97-107.

Miejsce przezprzełykowej stymulacji serca we współczesnej kardiologii

Grzegorz Raczak

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):108-119.

Biofizyczne aspekty ablacji prądem stałym

Zbigniew Jedynak, Franciszek Walczak, Roman Kępski, Hanna Rembelska

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):121-124.

Technika wykonywania testu pochyleniowego - doświadczenie własne

Grzegorz Gierelak

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):125-128.

Naparstnica w napadowym/nawracającym migotaniu przedsionków - lek z wyboru czy złe przyzwyczajenie?

Elżbieta Krawczyk

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):129-138.
Prace kazuistyczne

Granica możliwości leczniczych u chorego z arytmią komorową

Maria Trusz-Gluza, Cezary Czerwiński, Włodzimierz Kargul, Tadeusz Zając, Krzysztof Szydło, Anna Maria Wnuk-Wojnar, Andrzej Jaklik, Krystian Wita, Andrzej Bochenek, Włodzimierz Morawski, Leszek Giec

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):171-177.

Częstoskurcz "nie kończącej się pętli"

Grzegorz Wiktor Kamiński, Andrzej Krupienicz, Dariusz Michałkiewicz, Jerzy Adamus, Marian Cholewa

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):178-180.
Sprawozdania

Xth World Symposium on Cardiac Pacing and Electrophysiology, Buenos Aires 22-26.10.1995

Grażyna Świątecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1996;3(2):182-184.
Konferencje

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl