Vol 4, No 2 (1997) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original articles

Analiza czasowa uśrednionego zapisu EKG u dzieci z kardiomiopatią przerostową

Waldemar Bobkowski, Artur Baszko, Romuald Ochotny, Katarzyna Bieganowska, Aldona Siwińska, Wacława Paluszak, Andrzej Cieśliński, Janusz Maciejewski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):93-99.

Skuteczność adenozyny w przerywaniu napadowych częstoskurczów nadkomorowych

Dorota Skirzyńska, Włodzimierz J. Musiał, Wojciech Religa

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):100-104.

Trimetazydyna ogranicza elektrokardiograficzne objawy wczesnego działania kardiotoksycznego pochodnych antracyklinowych

Andrzej Szyszka, Krzysztof Plesiński, Olga Trojnarska, Michał Waśniewski, Andrzej Cieśliński

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):105-109.
Review articles

Czy amiodaron zwiększa ryzyko powikłań u chorych operowanych z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego?

Lech Paluszkiewicz, Stefan Grajek, Paweł Sobczyński, Wojciech Sarnowski, Andrzej Cieśliński, Aleksy Poniżyński

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):83-88.

Komentarze redakcyjne

Zdzisława Kornacewicz-Jach, Andrzej Kubler, Maria Trusz-Gluza

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):88-89.
Prace kazuistyczne

Przetrwała żyła główna górna lewa - nieprawidłowość rzadko spotykana podczas implantacji rozrusznika

G.P. Marinoni, C. Bosatra, F. Frattini, S. Arcidiacono, G. Barazzoni, R. Anguissola

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):110-115.

Trzepotanie przedsionków typu I u chorej z niewydolnością węzła zatokowego i ośrodków zastępczych oraz sprawnym przewodzeniem wstecznym - problemy terapeutyczne

Franciszek Walczak, Zbigniew Jedynak, Zbigniew Kotliński, Hanna Rembelska, Janina Stępińska, Ewa Bujnowska, Roman Kępski, Adam Witkowski, Ewa Łastowiecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):116-121.
Sprawozdania

Cardiostim Transmediterranean '97 Rabat 10-12.02.1997

Andrzej Kutarski, Dariusz Koziara, Jacek Baszak

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(2):122-124.
Konferencje

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl