Vol 4, No 4 (1997) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original articles

Skuteczność i tolerancja trimetazydyny jako leku wieńcowego u chorych z wysiłkową dusznicą bolesną w skojarzeniu z jednym lekiem przeciwdławicowym

Hanna Szwed, Robert Pachocki, Małgorzata Domżał-Bocheńska, Krzysztof Szymczak, Zbigniew Szydłowski, Andrzej Paradowski, Grzegorz Gajos, Grzegorz Kałuża, Irena Kulon, Anna Wątor-Brzezińska, Waldemar Elikowski, Maria Kuźniak

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):237-247.

Zaburzenia repolaryzacji u chorych z wrodzonym zespołem wydłużonego QT: zwiększenie śródściennej dyspersji repolaryzacji

Andrzej Lubiński, Maciej Kempa, Ewa Lewicka-Nowak, Anna M. Baczyńska, Ilona Romanowska, Grzegorz Raczak, Grażyna Świątecka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):256-261.

Kontrowersje wokół stymulacji przedsionkowej typu AAI we własnych 9-letnich obserwacjach

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):262-267.
Review articles

Doświadczenie kliniczne dotyczące nowoczesnych wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) Berndt

Berndt Lüderitz, Werner Jung

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):229-236.
Sprawozdania

XVIII Kongres North American Society of Pacing and Electrophysiology 7-10.05.1997 r.

Andrzej Kutarski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):268-270.
Listy

Przetrwała żyła główna górna lewa - nieprawidłowość rzadko spotykana podczas implantacji rozrusznika

Andrzej Wojtarowicz

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1997;4(4):271-271.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl