Vol 5, No 1 (1998) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original articles

Wczesne zmiany elektrokardiograficzne u chorych z kardiomiopatią przerostową z zawężeniem drogi odpływu, poddanych alkoholowej ablacji tętnicy septalnej

Jarosław Kaźmierczak, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Marek Kisły, Robert Gil, Andrzej Wojtarowicz, Hubert Segewitz, Hartmund Goos

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):12-17.

Wartość efektywnej refrakcji węzła zatokowego wyznaczanej stymulacją przezprzełykową w diagnostyce choroby węzła zatokowego

Jarosław Kaźmierczak, Marek Kisły, Małgorzata Puchała-Borowik, Agnieszka Karczmarczyk, Zdzisława Kornacewicz-Jach

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):18-22.

Wpływ amiodaronu i leków o działaniu beta-adrenolitycznym na dyspersję odstępu QT u chorych leczonych z powodu nadkomorowych i komorowych zaburzeń rytmu serca

Anna Bańcarz, Beata Jołda-Mydłowska, Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):23-26.

Wartość próby Valsalvy w ocenie wrażliwości baroreceptorów tętniczych u chorych po zawale serca

Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):27-32.

Analiza snu u pacjentów z nawracającymi omdleniami niewyjaśnionego pochodzenia

Mirosław Kowalski

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):33-37.

Morfologiczne aspekty jednojamowej prawokomorowej stałej stymulacji serca.

Dariusz Kozłowski, Ada Dubaniewicz, Edward Koźluk, Monika Adamowicz, Marek Grzybiak, Ewa Walczak, Franciszek Walczak, Adam Kosiński, Piotr Woźniak

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):38-44.
Review articles

Zespół wazowagalny - współczesne leczenie

Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Przemysław Wierzbicki

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):1-8.

Stymulacja serca płodu

Andrzej Krupienicz

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):9-10.
Prace kazuistyczne
Sprawozdania

XVIII Kongres North American Society of Pacing and Electrophysiology. Nowy Orlean, 7-10.05.1997 r.

Włodzimierz Kargul

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):51-55.

XIII Kongres World Congress of Cardiology Rio de Janeiro, 26-30.04.1998 r.

. Ewa Lewicka

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):56-57.
Recenzja

"Practice and progress in cardiac pacing and electrophysiology"

Andrzej Lubiński

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(1):58-59.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl