Vol 5, No 3 (1998) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original articles

Wpływ sposobu stymulacji endokawitarnej oraz wysiłku na wielkość lewego przedsionka i stężenie ANP i cGMP w surowicy

Włodzimierz Kargul, Zbigniew Gąsior, Bogusław M. Grzegorzewski, Eugeniusz Piłat, Zbigniew S. Herman, Leszek Giec

DOI: 10.5603/cj.22693
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):163-168.

Wpływ chemicznej ablacji tętnicy septalnej w kardiomiopatii przerostowej na rejestrowane w badaniu holterowskim wskaźniki zagrożenia nagłym zgonem sercowym - doniesienie wstępne

Robert Leszczyński, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Robert Gil, Andrzej Wojtarowicz, Hubert Segewitz, Hartmund Goos, Jarosław Gorący, Jarosław Kaźmierczak, Marek Kisły

DOI: 10.5603/cj.22694
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):169-174.

Występowanie późnych potencjałów komorowych u dzieci z komorowymi zaburzeniami rytmu serca

Katarzyna Bieganowska, Waldemar Bobkowski, Artur Baszko, Agnieszka Kaszuba, Wacława Paluszak, Romuald Ochotny

DOI: 10.5603/cj.22695
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):175-179.

Przydatność próby Valsalvy w diagnostyce omdleń neurokardiogennych

Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz, Dariusz Kozłowski, Jacek Kubica, Paweł Derejko, Maciej Kempa, Marek Radomski

DOI: 10.5603/cj.22696
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):180-185.

Dyspersja QT u chorych z zawałem serca z załamkiem Q, bez załamka Q oraz niestabilną dławicą piersiową

Michał Waśniewski, Romuald Ochotny, Andrzej Cieśliński

DOI: 10.5603/cj.22697
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):186-190.
Review articles

Zmienność rytmu zatokowego w zawale serca

Krystyna Łoboz-Grudzień, Janusz Sławin

Review Article

DOI: 10.5603/cj.22691
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):147-154.

Ewolucja poglądów na budowę łącza przedsionkowo-komorowego jako podłoża szybkich rytmów serca

Edward Koźluk, Franciszek Walczak, Ewa Szufladowicz, Dariusz Kozłowski

Review Article

DOI: 10.5603/cj.22692
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):155-160.
Prace kazuistyczne

Migotanie przedsionków przyczyną nieadekwatnych wyładowań wszczepionego kardiowertera-defibrylatora. Skuteczne leczenie ablacją łącza przedsionkowo-komorowego

Izabela Paszko, Włodzimierz J. Musiał, Andrzej Przybylski, Mariusz Pytkowski

DOI: 10.5603/cj.22698
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):191-194.
Sprawozdania

VIII Międzynarodowy Kongres Holtera i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej, Ulm, 22-23.05.1998 r.

Joanna Rękawek

DOI: 10.5603/cj.22699
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):195-195.

XI Kongres CARDIOSTIM Nicea, 17-20.06.1998 r

Alicja Dąbrowska-Kugacka, Andrzej Kutarski

DOI: 10.5603/cj.22700
Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(3):196-200.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl