Vol 5, No 4 (1998) - Elektrofizjologia i Stymulacja Serca

Date published: 2000-03-07

Table of Contents

open access

Original articles

Arytmia komorowa w różnych typach przerostu i geometrii lewej komory serca w nadciśnieniu tętniczym

Joanna Jaroch, Krystyna Łoboz-Grudzień, Alicja Kowalska, Andrzej Wojszwiłło, Alicja Kostecka-Pokryszko, Karol Początek

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):222-231.

Występowanie późnych potencjałów komorowych w nadciśnieniu tętniczym z przerostem lewej komory serca

Andrzej Wojszwiłło, Krystyna Łoboz-Grudzień, Jerzy Wachtl, Joanna Jaroch, Alicja Kowalska

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):232-238.

Wpływ przezskórnej angioplastyki tętnic wieńcowych na odstęp QTc, jego dyspersję i dobową zmienność

Grzegorz Gajos, Agnieszka Okraska, Monika Rogoż, Piotr Stanisławski, Tomasz Guzik, Izabela Pietrzak, Danuta Mroczek-Czernecka, Wiesława Piwowarska

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):239-246.

Zintegrowana diagnostyka zespołu stymulatorowego. Część I: Wywiad kliniczny z zastosowaniem zmodyfikowanego kwestionariusza objawów oraz skali punktowej

Włodzimierz Kargul, Zbigniew Gąsior, Zbigniew S. Herman, Bogusław Grzegorzewski, Jacek Wilczek, Eugeniusz Piłat, Tadeusz Zając, Leszek Giec

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):247-253.

Skuteczność stymulacji przedsionkowej lub dwujamowej w prewencji napadowego migotania przedsionków

Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Ludwik Sędziwy, Jacek Bednarek, Jakub Machejek

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):254-262.
Review articles

Budowa łącza przedsionkowo-komorowego - od Paladino do ablacji

Edward Koźluk, Dariusz Kozłowski, Ewa Szufladowicz, Franciszek Walczak

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):206-211.

Arytmia komorowa u osób z nadciśnieniem tętniczym z przerostem lewej komory serca - implikacje diagnostyczno-prognostyczne

Krystyna Łoboz-Grudzień

Review Article

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):212-221.
Prace kazuistyczne

Test wrażliwości baroreceptorów tętniczych w ocenie reinerwacji parasympatycznej przeszczepionego serca

Grzegorz Raczak, Maria Teresa La Rovere, Andrea Mortara, Jole Assandri, Alexander Prpa, Mario Vigano

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):263-268.

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca u pacjenta z nie rozpoznanym ubytkiem międzyprzedsionkowym

Jarosław Kaźmierczak, Andrzej Wojtarowicz, Tomasz Kwiecień, Małgorzata Puchała, Zdzisława Kornacewicz-Jach

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):269-272.
Sprawozdania

XX Europejski Kongres Kardiologiczny w Wiedniu, 22-26.08.1998

Elżbieta Krzymińska-Stasiuk

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):279-280.
Nowe metody

Różnicowa tomografia elektroimpedancyjna - monitorowanie dwuwymiarowe płuc

Janusz Siebert, Artur Poliński, Javier Rosell

Elektrofizjologia i Stymulacja Serca 1998;5(4):273-278.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl