Vol 6, No 3 (1999) - Folia Cardiologica

Date published: 2000-03-09

Table of Contents

open access

Original articles

Metoda sekwencyjna i test fenylefrynowy w ocenie wrażliwości baroreceptorów tętniczych u chorych po zawale serca

Grzegorz Raczak, Maria Teresa La Rovere, Gian Domenico Pinna, Jacek Kubica, Paweł Derejko, Joanna Oryńczak, Andrzej Lubiński, Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 1999;6(3):263-268.

Wpływ niedokrwienia mięśnia sercowego na wartość dyspersji QT u osób z chorobą wieńcową

Przemysław Guzik, Kinga Rzetecka, Lidia Dutkiewicz, Piotr Kałmucki, Tomasz Zujewski, Anna Michałowska, Andrzej Wykrętowicz, Henryk Wysocki

Folia Cardiol 1999;6(3):269-273.

Wpływ drożności tętnicy wieńcowej na dyspersję odstępu QT w zawale serca

Beata Średniawa, Agata Musialik-Łydka, Mirosława Heredyńska-Wąs, Stanisław Pasyk

Folia Cardiol 1999;6(3):275-280.

Zmienność rytmu zatokowego u dzieci zdrowych - doniesienie wstępne

Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Katarzyna Bieganowska, Anna Turska-Kmieć. Wanda Kawalec, Krystyna Kubicka

Folia Cardiol 1999;6(3):282-286.

Ocena spodziewanych następstw hemodynamicznych zamiany stymulacji komorowej na dwujamową

Paweł Miękus, Jacek Kubica, Sławomir Sielski, Grzegorz Raczak, Łukasz Stolarczyk, Elżbieta Krzymińska-Stasiuk, Włodzimierz Krasowski, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 1999;6(3):287-294.

Wyniki ultrasonograficznej i angiograficznej oceny ilościowej w nieleczonych odcinkach tętnic wieńcowych

Jacek Kubica, Federica Marsico, Sławomir Sielski, Maria Luisa Laudisa, Adam Sukiennik, Grzegorz Raczak, Waldemar Dorniak, Paweł Skarżyński, Arkadiusz Nowak, Dariusz Ciećwierz, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka, Giuseppe Specchia

Folia Cardiol 1999;6(3):297-306.
Review articles

Brachyterapia śródwieńcowa w zapobieganiu restenozie

Grzegorz Kałuża, Dariusz Dudek, Robert Gil, Jacek S. Dubiel

Review Article

Folia Cardiol 1999;6(3):227-233.

Brachyterapia naczyniowa: przegląd prób klinicznych

Ron Waksman

Review Article

Folia Cardiol 1999;6(3):235-246.

Przezskórna rewaskularyzacja mięśnia sercowego idealną metodą leczenia ostrych epizodów sercowych?

Andrzej Lekston, Mariusz Gąsior, Rafał Wojnar, Marek Gierlotka

Review Article

Folia Cardiol 1999;6(3):248-254.

Migotanie przedsionków po zabiegach kardiochirurgicznych - nowe możliwości terapeutyczne

Andrzej Kutarski

Review Article

Folia Cardiol 1999;6(3):255-262.
Prace kazuistyczne

Ablacja prądem o częstotliwości radiowej szlaku przedsionkowo-pęczkowego (typu Mahaima)

Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski

Folia Cardiol 1999;6(3):314-317.
Nowe metody

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl