Vol 6, No 4 (1999) - Folia Cardiologica

Date published: 2000-03-09

Table of Contents

open access

Original articles

Dyspersja QT i skorygowany odstęp QT a komorowe zaburzenia rytmu serca u dzieci z kardiomiopatią przerostową

Waldemar Bobkowski, Aldona Siwińska, Jacek Zachwieja, Robert Niedbalski, Bartłomiej Mroziński, Wacława Paluszak, Janusz Maciejewski

Folia Cardiol 1999;6(4):347-351.

Wpływ formuły korekcji na wyniki analizy QT w 24-godzinnym EKG metodą Holtera

Rafał Baranowski, Wanda Popławska, Montserrat Vallverdu, Lidia Chojnowska, Ewa Orłowska-Baranowska, Wanda Rydlewska-Sadowska, Pere Caminal, Antoni Bayes de Luna

Folia Cardiol 1999;6(4):338-345.

Dobowy rytm ciśnienia a niedokrwienie mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej z prawidłowym i podwyższonym ciśnieniem tętniczym

Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Maria Krzemińska-Pakuła, Zbigniew Bednarkiewicz

Folia Cardiol 1999;6(4):330-337.

Ablacja czy modyfikacja drogi wolnej u chorych z nawrotnym częstoskurczem przedsionkowo-węzłowym? Wpływ pojedynczego nawrotu węzłowego na skuteczność odległą zabiegu

Edward Kożluk, Franciszek Walczak, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Ewa Bujnowska, Hanna Masiak, Wanda Popławska, Janina Stępińska

Folia Cardiol 1999;6(4):353-358.

Pletyzmografia impedancyjna - ocena całkowitego przepływu krwi w przedramieniu

Janusz Siebert, Artur Poliński, Jan Rogowski

Folia Cardiol 1999;6(4):359-362.

Nieoperacyjne leczenie wrodzonego zwężenia zastawki aortalnej u dzieci

Maciej Chojnicki, Jan Ereciński, Robert Sabiniewicz, Roland Fiszer, Janina Aleszewicz-Baranowska

Folia Cardiol 1999;6(4):363-366.

Ocena zmienności dyspersji QT u osób zdrowych w 24-godzinnym badaniu EKG

Robert Palusiński, Andrzej Bilan, Agnieszka Witczak, Wojciech Myśliński, Wojciech Barud, Jerzy Mosiewicz, Jacek Sobstyl, Janusz Hanzlik

Folia Cardiol 1999;6(4):367-375.

Angiograficzna i ultrasonograficzna ocena ilościowa światła tętnic wieńcowych. Porównywanie metod

Jacek Kubica, Federica Marsico, Stefano DeServi, Sławomir Sielski, Grzegorz Raczak, Marek Radomski, Luigi Angoli, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka, Giuseppe Specchia

Folia Cardiol 1999;6(4):376-387.
Review articles

Celowość stosowania profilaktyki nawrotów choroby reumatycznej

Adam Grzybowski, Andrzej Koprowski, Andrzekj Rynkiewicz

Review Article

Folia Cardiol 1999;6(4):325-329.
Prace kazuistyczne

Zespół wazowagalny jako przyczyna wypadków drogowych

Jan Dybowski, Małgorzata Ukleja-Adamowicz, Edmund Nartowicz

Folia Cardiol 1999;6(4):388-391.

Ograniczenie górnej częstości synchronizacji przedsionkowo-komorowej u chorej ze stymulatorem DDD spowodowane rejestracją potencjałów komorowych przez tor przedsionkowy

Krystian Stanek, Marek Grygier, Przemysław Mitkowski, Marek Prech, Franciszek Zerbe, Andrzej Ciesliński

Folia Cardiol 1999;6(4):392-398.

Przetoka łącząca gałąż międzykomorową przednią lewej tętnicy wieńcowej ze światłem prawej komory: rzadkie powikłanie zawału mięśnia sercowego

Marek Radomski, Jacek Kubica, Adam Sukiennik, Andrzej Wojtowicz, Ewa Lewicka, Waldemar Dorniak, Paweł Skarżyński, Arkadiusz Nowak, Dariusz Ciećwierz, Andrzej Rynkiewicz, Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 1999;6(4):399-403.

Chirurgiczne leczenie pękniętego tętniaka zatoki Valsalvy

Wojciech Kustrzycki, Arkadiusz Derkacz, Roman Szelemej, Andrzej Dumański

Folia Cardiol 1999;6(4):404-408.
Nowe metody

Przydatność nowego analogowego systemu eliminacji zakłóceń od impulsów z zapisu EKG w czasie nieinwazyjnej stymulacji serca

Fryderyk Prochaczek, Jerzy Gałecka, Andrzej Skowronek, Marek Machalski

Folia Cardiol 1999;6(4):409-415.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl