Vol 7, No 3 (2000) - Folia Cardiologica

Date published: 2000-09-19

Table of Contents

open access

Original articles

Obserwacje odległe u pacjentów z zespołem wydłużonego QT

Ewa Jakubowska, Wanda Popławska, Rafał Baranowski, Ewa Bujnowska, Wanda Rydlewska-Sadowska

Folia Cardiol 2000;7(3):181-185.

Morfologiczne aspekty jednojamowej prawokomorowej stałej stymulacji serca. Część III: Obraz histologiczny łącza p-k w sercu z zaburzeniami przewodzenia i stałą stymulacją

Dariusz Kozłowski, Edward Koźluk, Adam Owerczuk, Wojciech Krupa, Marek Grzybiak, Monika Adamowicz-Kornacka, Ewa Walczak

Folia Cardiol 2000;7(3):187-194.

Wpływ zmian rzutu skurczowego na dyspersję odstępu QT w przewlekłej stymulacji dwujamowej DDD u chorych stymulacji dwujamowej DDD u chorych z chorobą niedokrwienną serca

Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Jacek Majewski, Jacek Bednarek, Jakub Machejek, Mieczysław Pasowicz

Folia Cardiol 2000;7(3):195-201.

Wpływ przezskórnej komisurotomii mitralnej na współistniejącą niedomykalność aortalną. Ocena echokardiograficzno-dopplerowska

Ewa Łastowiecka, Marek Konka, Wanda Rydlewska-Sadowska, Witold Rużyłło

Folia Cardiol 2000;7(3):221-224.
Review articles

Typy przerostu i geometrii lewej komory. Odmienności hemodynamiczne. Implikacje terapeutyczne i prognostyczne

Joanna Jaroch, Krystyna Łoboz-Grudzień

Review Article

Folia Cardiol 2000;7(3):157-164.

Sprzężenie mechaniczno-elektryczne

Andrzej Krupienicz

Review Article

Folia Cardiol 2000;7(3):165-169.
Prace kazuistyczne

Zastosowanie stymulacji dwujamowej w leczeniu kardiomiopatii rozstrzeniowej - opis dwóch przypadków

Alicja Dąbrowska-Kugacka, Ewa Lewicka-Nowak i Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2000;7(3):237-244.

Zastosowanie dwujamowej stymulacji serca w leczeniu kardiomiopatii przerostowej zawężającej - korzystny wpływ ablacji łącza przedsionkowo-komorowego

Alicja Dąbrowska-Kugacka, Ewa Lewicka-Nowak, Anna Baczyńska, Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2000;7(3):247-252.

Samorozprężalne stenty wieńcowe - przyszłość czy przeszłość przezskórnej rewaskularyzacji serca? Doświadczenia własne ze stentami Radius®

Robert Gil, Sebastian Ciuka, Rafał Żurawski, Tomasz Pawłowski, Artur Krzywkowski

Folia Cardiol 2000;7(3):253-260.
Sprawozdania

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl