Vol 8, No 1 (2001) - Folia Cardiologica

Date published: 2000-12-05

Table of Contents

open access

Original articles

Dyspersja odstępu QT u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej

Ewa Orłowska-Baranowska, Rafał Baranowski, Irena Rawczyńska-Englert, Beata Kuśmierczyk i Wanda Rydlewska-Sadowska

Folia Cardiol 2001;8(1):25-31.

Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce omdleń wazowagalnych

Jarosław Jurowiecki, Dariusz Kozłowski, Janusz Jakitowicz, Edward Koźluk, Wojciech Krupa, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Nowicki i Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2001;8(1):33-40.

Optymalna konfiguracja elektrod dla stałej stymulacji dwuprzedsionkowej

Andrzej Kutarski, Maciej Wójcik, Krzysztof Oleszczak i Max Schaldach

Folia Cardiol 2001;8(1):41-60.

Kinaza kreatynowa — wskaźnik dostarczonej energii RF

Jacek Bednarek, Jacek Szczepkowski i Jacek Lelakowski

Folia Cardiol 2001;8(1):61-64.

Pobudzenia dodatkowe jako wskaźnik właściwego położenia elektrody podczas ablacji drogi węzłowej o wolnym przewodzeniu

Edward Koźluk, Franciszek Walczak, Ewa Szufladowicz, Zbigniew Jedynak, Roman Kępski i Hanna Masiak

Folia Cardiol 2001;8(1):65-72.

Leczenie zachowawcze jatrogennych tętniaków rzekomych tętnicy udowej

Ewa Śmigielska-Stolarczyk

Folia Cardiol 2001;8(1):73-77.
Review articles

Lata 1952–1962: rewolucyjna dekada w dziejach elektrostymulacji serca

Jakub Machejek, Jacek Lelakowski, Agnieszka Czunko i Jacek Majewski

Review Article

Folia Cardiol 2001;8(1):1-5.

Stymulacja przegrody międzyprzedsionkowej: metoda resynchronizacji przedsionków

Maciej Wójcik i Andrzej Kutarski

Review Article

Folia Cardiol 2001;8(1):5-18.
Sprawozdania

CARDIOSTIM 2000

Maciej Wójcik i Andrzej Kutarski

Folia Cardiol 2001;8(1):81-83.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl