Vol 8, No 3 (2001) - Folia Cardiologica

Date published: 2001-06-13

Table of Contents

open access

Original articles

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków przegrody międzyprzedsionkowej - doświadczenia własne na podstawie 111 cewnikowań

Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Paweł Banaszak, Jacek Kusa, Janusz Skalski, Maria Frycz, Marian Zembala

Folia Cardiol 2001;8(3):225-232.

Wpływ budowy blaszki miażdżycowej na remodeling ściany tętnic wieńcowych

Jacek Kubica, Marek Radomski, Adam Sukiennik, Robert Gil, Sławomir Sielski, Dariusz Kozłowski, Elena Chadorczenko, Grzegorz Raczak, Iwona Dębicka, Maria Bogdan, Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2001;8(3):233-250.

Wartość rokownicza migotania przedsionków w zawale serca

Marianna Janion, Jacek Kurzawaski, Monika Kalnk-Szafran

Folia Cardiol 2001;8(3):251-258.

Ocena dyspersji QT oraz zmienności odstępu QT u chorych poddanych angioplastyce wieńcowej

Ewa Sędziwy, Zbigniew Wojtasik, Maria Olszowska, Tadeusz Przewłocki, Wiesława Tracz

Folia Cardiol 2001;8(3):269-276.

Techniczne aspekty stałej stymulacji dwuprzedsionkowej przy wykorzystywaniu standardowych stymulatorów dwujamowych

Andrzej Kutarski, Krzysztof Oleszczak, Maciej Wójcik, Teresa Widomska-Czekajska

Folia Cardiol 2001;8(3):293-300.
Review articles

Zastosowanie techniki bezpośredniego stentowania tetnicy dozawałowej w ostrym zawale serca - doświadczenia własne

Mariusz Gąsior, Marek Gierlotka, Krzysztof Wilczek, Tadeusz Zębik, Andrzej Lekston, Marek Kondys, Andrzej Wnęk, Lech Poloński

Review Article

Folia Cardiol 2001;8(3):197-204.

Zabiegi interwencyjne w ostrym zawale serca

Vincent S. DeGeare, George W. Stone, Cindy L. Grines

Review Article

Folia Cardiol 2001;8(3):205-216.

Zmiany elektrokardiograficzne i zagrożenie złośliwymi arytmami komorowymi u pacjentów z kardiomiopatią przerostową zwężającą drogi przepływu lewej komory

Piotr Szamlewski, Zdzisław Kornacewicz-Jach, Jarosław Kaźmierczak

Review Article

Folia Cardiol 2001;8(3):217-224.
Case Reports

Zmienniość rytmu zatokowego u pacjentki z bólami w klatce piersiowej, czynnościowym blokiem lewej odnogi pęczka Hisa i prawidłowym angiogramem tętnic wieńcowych

Zbigniew Orzałkiewicz, Gwidon Polak, Romuald Przybył, Zofia Grąbczewska, Grzegorz Grzesiak, Edmund Nartowicz

Folia Cardiol 2001;8(3):313-318.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl