Vol 8, No 4 (2001) - Folia Cardiologica

Date published: 2001-07-23

Table of Contents

open access

Original articles

Porównawcza analiza zwężeń wieńcowych poddawanych angioplastyce, dokonywana w trakcie oraz w kilka dni po skutecznym zabiegu

Robert Gil, Aneta I. Gziut, Artur Krzywkowski, Jacek Kubica, Tomasz Pawłowski, Adam Sukiennik, Sebastian Ciuka i Rafał Żurawski

Folia Cardiol 2001;8(4):347-354.

Czynniki wpływające na powrót czynności mechanicznej lewego przedsionka po kardiowersji migotania przedsionków

Małgorzata Dmochowska-Perz, Krystyna Łoboz-Grudzień, Ewa Jaźwińska-Tarnawska i Leszek Sokalski

Folia Cardiol 2001;8(4):363-374.

Czy obecność zmian w tętnicach wieńcowych predysponuje do migotania przedsionków?

Tomasz A. Bonda, Janusz Korecki, Ewa Krakowiecka, Włodzimierz J. Musiał i Sławomir Dobrzycki

Folia Cardiol 2001;8(4):375-380.

Przydatność sejsmokardiografii wysiłkowej w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca

Iwona Korzeniowska-Kubacka, Ligia Rausińska-Nocny, Krzysztof Mazurek, Barbara Wasilewska, Ewa Rydzewska i Krystyna Bątkowska

Folia Cardiol 2001;8(4):381-388.

Techniczne, elektrofizjologiczne i hemodynamiczne aspekty epikardialnych stymulacji przedsionkowych u chorych po zabiegach pomostowania tętnic wieńcowych

Andrzej Kutarski, Janusz Stążka, Maciej Wójcik, Krzysztof Oleszczak i Elżbieta Krawczyk

Folia Cardiol 2001;8(4):417-432.

Próba wysiłkowa u pacjentów po operacji zespołu Fallota

Barbara Wójcicka-Urbańska, Beata Kucińska i Maria Wróblewska-Kałużewska

Folia Cardiol 2001;8(4):433-438.

Obraz, przebieg kliniczny i rokowanie w zespole Fallota z brakiem zastawki tętnicy płucnej

Zbigniew Kordon, Andrzej Rudziński, Piotr Weryński, Wanda Król-Jawień, Andrzej Jawień, Krystyna Paruch i Elżbieta Olczykowska-Siara

Folia Cardiol 2001;8(4):439-455.

Ocena pacjentów po korekcji zespołu Fallota

Robert Sabiniewicz, Janina Aleszewicz-Baranowska, Maciej Chojnicki, Jan Ereciński, Marek Tomaszewski i Renata Tarnowska

Folia Cardiol 2001;8(4):447-452.

Zespół Fallota współistniejący z całkowitym kanałem przedsionkowo-komorowym u dzieci. Badanie kliniczne oraz pomocnicze w ocenie przed- i pooperacyjnej

Lesław Szydłowski, Andrzej Rudziński, Jolanta Mazur i Maria Popczyńska-Markowa

Folia Cardiol 2001;8(4):453-460.
Review articles

Ilościowa angiografia tętnic wieńcowych

Adam Sukiennik, Jacek Kubica, Robert Gil i Marek Radomski

Review Article

Folia Cardiol 2001;8(4):321-324.

Mostki mięśniowe — problem kliniczny czy niegroźna anomalia?

Robert Gil i Tomasz Pawłowski

Review Article

Folia Cardiol 2001;8(4):335-340.

Sejsmokardiografia — nieinwazyjna metoda diagnostyki niedokrwienia w chorobie niedokrwiennej serca

Iwona Korzeniowska-Kubacka

Review Article

Folia Cardiol 2001;8(4):341-345.
Sprawozdania

X Wiosenna Konferencja Sekcji Stymulacji Serca i Elektrofizjologii Klinicznej PTK, Spała, 31 maja – 2 czerwca 2001 r.

Bogusław M. Grzegorzewski, Eugeniusz Piłat, Katarzyna Staszak i Tadeusz Zając

Folia Cardiol 2001;8(4):463-465.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl