Vol 8, No 6 (2001) - Folia Cardiologica

Date published: 2001-10-01

Table of Contents

open access

Original articles

Wpływ wieku na obraz elektrokardiogramu w populacji geriatrycznej

Alicja Klich-Rączka, Tomasz Grodzicki, Barbara Gryglewska, Jolanta Życzkowska i Józef Kocemba

Folia Cardiol 2001;8(6):617-624.

Znaczenie kliniczne migotania przedsionków prowokowanego podczas stymulacji przezprzełykowej

Daniel Jakubowski i Tadeusz Mandecki

Folia Cardiol 2001;8(6):633-642.

Czynność rozkurczowa lewej komory oceniana w trakcie echokardiograficznej dobutaminowej próby obciążeniowej w zależności od stopnia zaawansowania zmian w naczyniach wieńcowych

Andrzej Wojtarowicz, Jarosław Gorący, Zdzisława Kornacewicz-Jach, Małgorzata Puchała i Edyta Płońska

Folia Cardiol 2001;8(6):643-650.

Wpływ trybu stymulacji (VDD, VVI) na dyspersję załamka P

Jacek Lelakowski, Jacek Majewski i Agnieszka Czunko

Folia Cardiol 2001;8(6):651-658.

Ocena przydatności badań w diagnostyce zwężeń gałęzi tętnicy płucnej u pacjentów po korekcji zespołu Fallota

Robert Sabiniewicz, Maciej Chojnicki, Piotr Lass, Jan Ereciński i Janina Aleszewicz-Baranowska

Folia Cardiol 2001;8(6):659-664.

Komorowe zaburzenia rytmu serca u pacjentów po korekcji zespołu Fallota

Marek Tomaszewski, Robert Sabiniewicz i Renata Tarnowska

Folia Cardiol 2001;8(6):665-672.

Zaburzenia rytmu, dyspersja odstępu QT i zmienność rytmu zatokowego u dorosłych chorych po korekcji tetralogii Fallota

Olga Trojnarska, Hanna Wachowiak-Baszyńska, Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2001;8(6):673-678.
Review articles

Turbulencja rytmu serca - nowa, elektrokardiograficzna metoda oceny ryzyka u pacjentów po zawale serca

Przemysław Guzik i Georg Schmidt

Review Article

Folia Cardiol 2001;8(6):597-604.

Jatrogenny tętniak rzekomy tętnicy udowej

Maciej Kaźmierski i Violetta Jaskuła

Review Article

Folia Cardiol 2001;8(6):613-616.
Prace kazuistyczne

Częstoskurcz komorowy o morfologii bloku prawej odnogi u 12-letniej chorej z wypadaniem przedniego płatka zastawki dwudzielnej i ścięgnem rzekomym

Franciszek Walczak, Jacek Gajek, Łukasz Szumowski, Dorota Zyśko i Ewa Szufladowicz

Folia Cardiol 2001;8(6):679-684.

Przezcewnikowe zamknięcie leczonego uprzednio chirurgicznie pozawałowego ubytku przegrody międzykomorowej nitynolowym korkiem Amplatza

Małgorzata Szkutnik, Jacek Białkowski, Piotr Chodór, Paweł Banaszak, Lech Poloński, Joanna Nowak i Marian Zembala

Folia Cardiol 2001;8(6):685-690.
Sprawozdania

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl