Vol 9, No 4 (2002) - Folia Cardiologica

Date published: 2002-06-21

Table of Contents

open access

Original articles

Sekwencyjna metoda oceny rokowania u chorych po przebytym zawale serca

Andrzej Dąbrowski i Elżbieta Kramarz

Folia Cardiol 2002;9(4):303-308.

Tkankowy aktywator plazminogenu (t-PA) i jego inhibitor typu 1 (PAI-1) u chorych z ostrym zawałem serca

Robert Bujak, Władysław Sinkiewicz, Jan Błażejewski, Jacek Budzyński i Ewa Żekanowska

Folia Cardiol 2002;9(4):311-318.

Bezobjawowe obniżenie odcinka ST u chorych z nadciśnieniem tętniczym pierwotnym

Elżbieta Florczak, Magdalena Makowiecka-Cieśla, Rafał Baranowski, Anna Klisiewicz, Iwona Korzeniowska-Kubacka, Beata Kuśmierczyk-Droszcz, Aleksander Prejbisz, Marek Postuła, Piotr Hoffman i Andrzej Januszewicz

Folia Cardiol 2002;9(4):319-327.

Wyniki leczenia operacyjnego zwężenia lewego ujścia tętniczego u chorych w podeszłym wieku

Maciej Grabowski, Tomasz Hryniewiecki, Ewa Orłowska-Baranowska i Irena Rawczyńska-Englert

Folia Cardiol 2002;9(4):341-348.

Mechanizmy wyzwalające groźne arytmie komorowe - analiza elektrogramów rejestrowanych w pamięci holterowskiej implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów serca

Maciej Kempa, Andrzej Lubiński, Agnieszka Zienciuk, Paweł Zagożdżon, Tomasz Królak, Ewa Lewicka-Nowak i Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2002;9(4):349-359.

Ablacje prądem o wysokiej częstotliwości w leczeniu częstoskurczów nawrotnych o złożonym podłożu anatomicznym

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Barbara Małecka i Mieczysław Pasowicz

Folia Cardiol 2002;9(4):361-365.

Ablacja u chorych z utajonym zespołem Wolffa-Parkinsona-White’a

Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Janusz Prokopczuk, Radosław Lenarczyk, Beata Średniawa, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Adam Sokal i Teresa Zielińska

Folia Cardiol 2002;9(4):367-372.
Review articles

Nadkrzepliwość w migotaniu przedsionków

Krzysztof Rewiuk, Władysław Ochmański i Tomasz Grodzicki

Review Article

Folia Cardiol 2002;9(4):277-283.

Przydatność elektrokardiograficznej próby wysiłkowej w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST

Małgorzata Kurpesa i Maria Krzemińska-Pakuła

Review Article

Folia Cardiol 2002;9(4):285-291.

Angiograficzna ocena przepływu wieńcowego - czy wystarczy tylko

Grzegorz J. Horszczaruk, Janusz Kochman, Robert Gil, Dariusz Dudek i Grzegorz Opolski

Review Article

Folia Cardiol 2002;9(4):293-301.
Prace kazuistyczne

Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości trzepotania przedsionków u chorego z rozrusznikiem VVI i następowa zmiana typu stymulacji na DDD

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Agnieszka Czunko i Mieczyslaw Pasowicz

Folia Cardiol 2002;9(4):373-377.

Mnogie, złożone komorowe zaburzenia rytmu serca u 4 sióstr - przebieg ciąż i porodów

Janusz Kudlicki i Teresa Widomska-Czekajska

Folia Cardiol 2002;9(4):379-386.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl