Vol 9, No 5 (2002) - Folia Cardiologica

Date published: 2002-10-03

Table of Contents

open access

Original articles

Porównanie spektralnych metod oceny wrażliwości baroreceptorów tętniczych i testu fenylefrynowego u chorych po zawale serca z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory

Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz, Monika Figura-Chmielewska, Jacek Kubica, Małgorzata Szwoch i Piotr Buda

DOI: 10.5603/cj.22322
Folia Cardiol 2002;9(5):387-395.

Przydatność oceny zmian dyspersji odstępu QT w teście wysiłkowym w rozpoznawaniu restenozy po zabiegu angioplastyki wieńcowej

Małgorzata Kurpesa, Ewa Trzos, Tomasz Rechciński i Maria Krzemińska-Pakuła

DOI: 10.5603/cj.22323
Folia Cardiol 2002;9(5):397-403.

Turbulencja rytmu serca u osób z chorobą wieńcową

Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka i Wojciech Zaręba

DOI: 10.5603/cj.22324
Folia Cardiol 2002;9(5):405-415.

Turbulencja rytmu zatokowego a parametry zmienności rytmu serca u osób z chorobą wieńcową

Iwona Cygankiewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Halina Bolińska, Janusz Zasłonka i Wojciech Zaręba

DOI: 10.5603/cj.22325
Folia Cardiol 2002;9(5):417-423.

Porównanie wyników leczenia chorych z niepowikłanym zawałem serca oraz zawałem z obecnością wstrząsu kardiogennego, leczonych angioplastyką wieńcową. Analiza z Rejestru ZABRZE

Mariusz Gąsior, Tadeusz Zębik, Jarosław Wasilewski, Andrzej Lekston, Marek Gierlotka, Janusz Szkodziński, Marek Kondys, Krzysztof Wilczek, Rafał Wojnar, Andrzej Wnęk, Jacek Piegza, Krzysztof Dyrbuś, Bożena Szyguła, Jerzy Pacholewicz, Marian Zembala i Lech Poloński

DOI: 10.5603/cj.22326
Folia Cardiol 2002;9(5):425-433.

Wyniki leczenia ostrego zawału serca u pacjentów transportowanych ze szpitali rejonowych na zabieg pierwotnej angioplastyki wieńcowej

Wacław Kochman, Przemysław Prokopczuk, Sławomir Dobrzycki, Paweł Kralisz, Konrad Nowak, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Bogusław Poniatowski, Maciej Niewada, Bogumił Kamiński, Janusz Korecki, Włodzimierz J. Musiał, Kamil Gugała i Paweł Siwołowski

DOI: 10.5603/cj.22327
Folia Cardiol 2002;9(5):435-441.

Ostry zawał serca u pacjentów powyżej 70 lat leczonych za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej

Wacław Kochman, Przemysław Prokopczuk, Sławomir Dobrzycki, Paweł Kralisz, Konrad Nowak, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Bogusław Poniatowski, Maciej Niewada, Bogumił Kamiński, Janusz Korecki, Włodzimierz J. Musiał, Kamil Gugała i Paweł Siwołowski

DOI: 10.5603/cj.22328
Folia Cardiol 2002;9(5):443-450.

Wpływ krótkiej okluzji tętnicy wieńcowej podczas przezskórnej angioplastyki wieńcowej na obecność późnych potencjałów komorowych

Rafał Gałąska, Dariusz Ciećwierz, Paweł Skarżyński, Radosław Targoński, Joanna Wdowczyk-Szulc, Andrzej Koprowski i Andrzej Rynkiewicz

DOI: 10.5603/cj.22329
Folia Cardiol 2002;9(5):451-457.

Przezżylna implantacja stymulatora serca u dzieci

Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Janusz Prokoczuk, Radosław Lenarczyk, Jacek Białkowski, Beata Chodór, Bożena Zeifert, Elżbieta Adamowicz-Czoch i Lech Poloński

DOI: 10.5603/cj.22330
Folia Cardiol 2002;9(5):459-463.
Prace kazuistyczne

Ablacja prądem o wysokiej częstotliwości u pacjentki ze skorygowanym przełożeniem wielkich naczyń i utajonym zespołem preekscytacji

Radosław Lenarczyk, Zbigniew Kalarus, Oskar Kowalski i Andrzej Mrówka

DOI: 10.5603/cj.22331
Folia Cardiol 2002;9(5):465-473.

Niepowikłana czynność zastawek mechanicznych w sercach dwóch chorych z zespołem hipereozynofilowym

Celestyn Janukowicz, Andrzej Hellmann, Jerzy Pryczkowski, Janina Aleszewicz, Odon Pętlak, Maciej Kamiński i Hanna Ciepłuch

DOI: 10.5603/cj.22332
Folia Cardiol 2002;9(5):475-483.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl