Vol 9, No 6 (2002) - Folia Cardiologica

Date published: 2002-11-18

Table of Contents

open access

Original articles

Znaczenie rokownicze przemijającego bloku lewej odnogi pęczka Hisa występującego w trakcie próby wysiłkowej

Anna Libionka, Witold Libionka, Jadwiga Nessler i Wiesława Piwowarska

Folia Cardiol 2002;9(6):491-497.

Zależność przebiegu klinicznego zawału ściany dolnej serca od obecności obniżeń odcinka ST w odprowadzeniach przedsercowych

Violetta Jaskuła, Maciej Kaźmierski, Krzysztof Zaorski, Janusz Siedy, Maria Gross i Michał Tendera

Folia Cardiol 2002;9(6):499-504.

Pierwotna angioplastyka wieńcowa w leczeniu ostrego zawału ściany przedniej serca. Analiza porównawcza wyników szpitalnych

Wacław Kochman, Przemysław Prokopczuk, Paweł Kralisz, Konrad Nowak, Sławomir Dobrzycki, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Kamil Gugała, Paweł Siwołowski, Grzegorz Mężyński, Bogdan Poniatowski, Maciej Niewada, Bogumił Kamiński, Janusz Korecki i Włodzimierz J. Musiał

Folia Cardiol 2002;9(6):505-511.

Ostry zawał serca u kobiet leczony za pomocą pierwotnej angioplastyki wieńcowej. Analiza porównawcza wyników szpitalnych

Wacław Kochman, Przemysław Prokopczuk, Konrad Nowak, Paweł Kralisz, Sławomir Dobrzycki, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Kamil Gugała, Paweł Siwołowski, Grzegorz Mężyński, Bogdan Poniatowski, Maciej Niewada, Bogumił Kamiński, Janusz Korecki i Włodzimierz J. Musiał

Folia Cardiol 2002;9(6):513-520.

Wpływ nadciśnienia tętniczego na wczesne i odległe wyniki pomostowania tętnic wieńcowych

Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Krzysztof Wilczek, Piotr Jarski, Mariusz Gąsior, Roman Przybylski, Jerzy Pacholewicz, Bogdan Ryfiński, Bartosz Hudzik, Marian Zembala i Lech Poloński

Folia Cardiol 2002;9(6):521-528.

Serce sportowca w obrazie echokardiograficznym

Dariusz Biały, Arkadiusz Derkacz, Halina Nowosad, Robert Skalik, Edyta Marszałek, Rafał Poręba i Zdzisław Zagrobelny

Folia Cardiol 2002;9(6):529-536.

Ocena wrażliwości baroreceptorów tętniczych za pomocą nowej metody spektralnej u chorych z dysfunkcją lewej komory serca

Grzegorz Raczak, Gian Domenico Pinna, Monika Figura-Chmielewska, Ludmiła Daniłowicz, Małgorzata Szwoch, Jacek Kubica, Tomasz Gorczyński i Piotr Buda

Folia Cardiol 2002;9(6):537-544.

Krótkoczasowa rejestracja czynności autonomicznego układu nerwowego w przewidywaniu nawrotu złośliwej arytmii komorowej

Grzegorz Raczak, Ludmiła Daniłowicz, Małgorzata Szwoch, Andrzej Lubiński, Jacek Kubica, Maciej Kempa, Agnieszka Zienciuk i Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2002;9(6):545-552.

Ocena zaburzeń rytmu serca i przewodzenia przedsionkowo-komorowego u pacjentów po roku od zamknięcia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej lub drożnego otworu owalnego metodą przezskórną

Magdalena Kumor, Rafał Baranowski, Ewa Jakubowska, Marcin Demkow, Witold Rużyłło, Marek Konka i Franciszek Walczak

Folia Cardiol 2002;9(6):553-558.

Ablacja przeznaczyniowa przegrodowych dróg dodatkowych - doświadczenie własne

Aleksander Maciąg, Mariusz Pytkowski, Maciej Sterliński, Agnieszka Jankowska, Piotr Wolski, Ilona Kowalik i Hanna Szwed

Folia Cardiol 2002;9(6):559-566.

Trwałość stymulacji dwujamowej w długotrwałej obserwacji

Jacek Majewski, Jacek Lelakowski, Kazimierz Haberka i Igor Tomala

Folia Cardiol 2002;9(6):567-572.
Review articles
Prace kazuistyczne

Prawostronne serce trójprzedsionkowe

Maria Żyła-Frycz, Anna Baranowska, Jarosław Rycaj, Jacek Białkowski, Małgorzata Szkutnik, Michał Wojtalik i Marian Zembala

Folia Cardiol 2002;9(6):573-576.

Dwu- i trójwymiarowa echokardiograficzna ocena serca trójprzedsionkowego

Tomasz Jeżewski, Anna Bińkowska, Jolanta Stefanowska, Maria Krzemińska-Pakuła i Jarosław D. Kasprzak

Folia Cardiol 2002;9(6):577-581.

Udar mózgu a test pochyleniowy

Jacek Gajek i Dorota Zyśko

Folia Cardiol 2002;9(6):583-596.
Sprawozdania

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl