Vol 10, No 2 (2003) - Folia Cardiologica

Date published: 2003-03-07

Table of Contents

open access

Original articles

Skuteczność wewnątrzwieńcowej brachyterapii w leczeniu restenozy w stencie u chorych na cukrzycę

Adam Witkowski, Zbigniew Chmielak, Jerzy Pręgowski, Łukasz Kalińczuk, Jarosław Łyczek, Maria Kawczyńska, Cezary Kępka, Wojciech Bulski, Anna Kulik, Stanisław Pszona i Witold Rużyłło

Folia Cardiol 2003;10(2):127-134.

Ocena wpływu czasu podawania heparyny chorym z ostrym zawałem serca przed zabiegiem pierwotnej angioplastyki wieńcowej na przepływ w tętnicy dozawałowej

Wacław Kochman, Sławomir Dobrzycki, Przemysław Prokopczuk, Paweł Kralisz, Konrad Nowak, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Kamil Gugała, Paweł Siwołowski, Grzegorz Mężyński, Bogdan Poniatowski, Janusz Korecki, Maciej Niewada, Bogumił Kamiński, Jerzy Żuk i Włodzimierz J. Musiał

Folia Cardiol 2003;10(2):135-141.

Zaburzenia napełniania lewej i prawej komory po zawale serca i ich relacja do tolerancji wysiłku fizycznego oraz stężenia peptydów natriuretycznych - obserwacja roczna

Beata Jołda-Mydłowska, Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz, Adam Spring, Wojciech Kosmala i Maria Witkowska

Folia Cardiol 2003;10(2):143-150.

Związek między polimorfizmem insercyjno-delecyjnym genu enzymu konwertazy angiotensyny I i obecnością zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej

Ewa Orłowska-Baranowska, Grzegorz Placha, Zbigniew Gaciong, Dariusz Zakrzewski, Rafał Baranowski, Maciej Grabowski, Andrzej Bieganowski, Witold Rużyłło i Irena Rawczyńska-Englert

Folia Cardiol 2003;10(2):161-168.

Stężenie endoteliny 1 (ET-1) u chorych z niewydolnością serca o etiologii niedokrwiennej

Jadwiga Nessler, Wiesława Piwowarska, Bohdan Nessler, Mariusz Kitliński, Danuta Mroczek-Czernecka i Marek Stępniewski

Folia Cardiol 2003;10(2):169-175.

Depresja jako problem kardiologiczny w praktyce lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Ryszard Piotrowicz, Joanna Potocka, Aleksander Araszkiewicz, Marcin Wojnar i Dorota Nawacka-Pawlaczyk

Folia Cardiol 2003;10(2):177-184.

Zaburzenia rytmu serca oraz zmienność rytmu zatokowego i dyspersja odstępu QT a niedomykalność zastawki pnia płucnego i czas trwania zespołu QRS u dorosłych chorych po całkowitej korekcji tetralogii Fallota

Olga Trojnarska, Aldona Siwińska, Hanna Wachowiak-Baszyńska, Tatiana Mularek-Kubzdela, Romuald Ochotny i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2003;10(2):185-193.

Wpływ niewielkiego wysiłku fizycznego na czynność autonomicznego układu nerwowego zdrowych osób w młodym wieku

Grzegorz Raczak, Wojciech Ratkowski, Małgorzata Szwoch, Monika Figura-Chmielewska, Ludmiła Daniłowicz, Mariola Kobuszewska-Chwirot, Jacek Kubica, Grażyna Świątecka i Stefan Kornecki

Folia Cardiol 2003;10(2):195-201.

Zmienność rytmu serca u zdrowych dzieci

Joanna Rękawek, Maria Miszczak-Knecht, Wanda Kawalec i Jan Mielniczuk

Folia Cardiol 2003;10(2):203-211.

Tętniak rzekomy jako powikłanie kaniulacji tętnicy udowej — rozpoznanie, prognozowanie przebiegu i leczenie

Jolanta Wołkanin-Bartnik, Tomasz Zieliński, Dariusz Rynkun i Tomasz Rywik

Folia Cardiol 2003;10(2):213-217.
Review articles

Istotne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej — czy nadal jest wskazaniem do operacji chirurgicznej?

Robert Gil, Aneta I. Gziut i Jacek Kubica

Review Article

Folia Cardiol 2003;10(2):119-126.
Prace kazuistyczne

Przypadkowe umieszczenie elektrody stymulatora w lewej komorze serca - powikłanie rzadkie, czy rzadko rozpoznawane?

Joanna Moszczyńska-Stulin, Grażyna Kübler, Anna Goździk, Tadeusz Pławiak, Jakub Śmiechowicz i Andrzej Kübler

Folia Cardiol 2003;10(2):231-236.
Sprawozdania

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl