Vol 11, No 1 (2004) - Folia Cardiologica

Date published: 2004-01-22

Table of Contents

open access

Original articles

Angioplastyka w miejscach rozgałęzień naczyń wieńcowych - doświadczenie własne

Leszek Bryniarski, Dariusz Dudek, Jacek Dragan, Artur Klecha, Piotr Jankowski, Tadeusz Królikowski, Danuta Czarnecka, Michał Zabojszcz, Marek Styczkiewicz, Krzysztof Żmudka i Kalina Kawecka-Jaszcz

DOI: 10.5603/cj.22135
Folia Cardiol 2004;11(1):1-8.

Leczenie fibrynolityczne ostrych zespołów wieńcowych z przetrwałym uniesieniem odcinka ST w 2002 roku

Jerzy Rekosz, Dariusz Wojciechowski, Marek Kuch i Joanna Biegajło

DOI: 10.5603/cj.22136
Folia Cardiol 2004;11(1):9-17.

Porównanie funkcji diagnostycznych stymulatora jednojamowego (VVI) z 24-godzinnym zapisem EKG metodą Holtera u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz, Iwona Cygankiewicz, Jan H. Goch i Włodzimierz Kargul

DOI: 10.5603/cj.22137
Folia Cardiol 2004;11(1):19-26.

Przetoki tętnic wieńcowych. Lokalizacja anatomiczna i różnorodność objawów klinicznych

Arkadiusz Derkacz, Przemysław Nowicki, Marcin Protasiewicz, Karol Początek i Halina Nowosad

DOI: 10.5603/cj.22138
Folia Cardiol 2004;11(1):27-32.

Zmienność rytmu zatokowego u dzieci z wybranymi wrodzonymi wadami serca

Wioletta Kucharska, Ewa Masłowska, Elżbieta Wójcik, Marek Wasicionek i Edyta Gronowicz

DOI: 10.5603/cj.22140
Folia Cardiol 2004;11(1):39-45.

Jakość życia dzieci i młodzieży ze stymulatorem serca w ocenie rodziców pacjentów

Magdalena Dyga-Konarska i Katarzyna Bieganowska

DOI: 10.5603/cj.22141
Folia Cardiol 2004;11(1):47-51.
Prace kazuistyczne

Wszczepienie nowego układu stymulującego serce w przebiegu ciąży zagrożonej przedwczesnym porodem

Barbara Małecka, Jacek Bednarek, Jakub Machejek, Agnieszka Czunko, Jacek Lelakowski i Mieczysław Pasowicz

DOI: 10.5603/cj.22142
Folia Cardiol 2004;11(1):53-56.

Częstoskurcz komorowy pęczkowy u pacjenta z chorobą niedokrwienną serca w starszym wieku

Jarosław Kaźmierczak, Ryszard Rzeuski, Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Joanna Zielonka i Zdzisława Kornacewicz-Jach

DOI: 10.5603/cj.22143
Folia Cardiol 2004;11(1):57-60.

De sphygmologia... Doktorat Onufrego Dzianotta z 1836 roku i próba oceny jego wartości

Janusz H. Skalski, Anna Skalska i Jacek Puzio

DOI: 10.5603/cj.22144
Folia Cardiol 2004;11(1):61-73.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl