Vol 11, No 10 (2004) - Folia Cardiologica

Date published: 2004-10-26

Table of Contents

open access

Original articles

Leczenie chorych w podeszłym wieku, z niewydolnością serca przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Tomasz M. Rywik, Jerzy Korewicki, Grażyna Broda, Przemysław Leszek, Mieczysław Kopacz i Stefan L. Rywik

Folia Cardiol 2004;11(10):707-718.

Leczenie restenozy w stencie za pomocą brachyterapii wewnątrzwieńcowej. Obserwacja 9-miesięczna 51 pacjentów

Małgorzata Pyda, Maciej Lesiak, Janusz Rzeźniczak, Jarosław Mańczak, Janusz Skowronek, Grzegorz Zwierzchowski, Marek Grygier, Stefan Grajek, Włodzimierz Skorupski, Przemysław Mitkowski, Marek Prech, Artur Baszko i Andrzej Cieśliński

Folia Cardiol 2004;11(10):727-732.

Selektyny E i P w osoczu krwi osób z chorobą niedokrwienną serca, operowanych w krążeniu pozaustrojowym

Danuta Rość, Wojciech Ogorzeja, Maria Kotschy, Maurycy Missima i Piotr Jurkowski

Folia Cardiol 2004;11(10):733-740.

Wyniki chirurgicznego leczenia tętniaka aorty wstępującej w zależności od wyboru techniki operacyjnej

Grzegorz J. Goryszewski, Jacek Różański, Eugeniusz Szpakowski, Zbigniew Juraszyński, Janusz Wilczyński i Andrzej Biederman

Folia Cardiol 2004;11(10):741-749.

Kliniczno-echokardiograficzna ocena niedomykalności zastawki trójdzielnej u pacjentów ze stałą stymulacją serca

Wojciech Krupa, Dariusz Kozłowski, Sebastian Tybura, Grażyna Świątecka, Grzegorz Raczak, Jacek Kubica i Sławomir Sielski

Folia Cardiol 2004;11(10):751-763.

Wpływ długotrwałego, intensywnego treningu fizycznego na czynność autonomicznego układu nerwowego u wyczynowych sportowców

Mariola Kobuszewska-Chwirot, Grzegorz Raczak, Antoni Toruński, Wojciech Ratkowski, Ludmiła Daniłowicz-Szymanowicz, Monika Figura-Chmielewska, Małgorzata Szwoch, Jacek Kubica, Karolina Ambroch-Dorniak i Grażyna Świątecka

Folia Cardiol 2004;11(10):765-770.
Prace kazuistyczne

Nieprawidłowe odejście prawej tętnicy podobojczykowej od tętnicy płucnej

Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Elżbieta Kukawczyńska, Michał Wojtalik i Krzysztof Wronecki

Folia Cardiol 2004;11(10):771-774.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl