Vol 11, No 2 (2004) - Folia Cardiologica

Date published: 2004-02-09

Table of Contents

open access

Original articles

Wpływ przezskórnej laserowej rewaskularyzacji mięśnia sercowego na dolegliwości dławicowe i tolerancję wysiłku pacjentów z oporną na leczenie dławicą piersiową - wyniki obserwacji odległej

Jarosław Trębacz, Magdalena Kostkiewicz, Piotr Podolec, Mieczysław Pasowicz, Paweł Rudziński, Jerzy Sadowski, Wiesława Tracz, Jacek Dubiel, Dariusz Dudek i Krzysztof Żmudka

DOI: 10.5603/cj.22096
Folia Cardiol 2004;11(2):91-100.

Wpływ wysiłku dynamicznego na dopplerowskie parametry czynności rozkurczowej lewej komory serca u pacjentów z jednonaczyniową chorobą wieńcową oraz u osób zdrowych

Robert Skalik, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Anna Janocha, Ireneusz Całkosiński, Dariusz Biały, Arkadiusz Derkacz i Rafał Poręba

DOI: 10.5603/cj.22097
Folia Cardiol 2004;11(2):101-109.

Ocena stężeń homocysteiny, lipoproteiny (a) i oksydowanych LDL u pacjentów przed badaniem koronarograficznym

Małgorzata Sadkowska, Jacek Kubica, Marek Radomski, Grażyna Dymek i Grażyna Odrowąż-Sypniewska

DOI: 10.5603/cj.22098
Folia Cardiol 2004;11(2):111-119.

Poprawa czynności skurczowej lewej komory po ablacji prądem o wysokiej częstotliwości u chorych po zapaleniu mięśnia sercowego z uporczywym ektopowym częstoskurczem przedsionkowym

Radosław Lenarczyk, Oskar Kowalski, Patrycja Pruszkowska, Janusz Prokopczuk, Teresa Zielińska, Jadwiga Obrębska, Zbigniew Kalarus i Lech Poloński

DOI: 10.5603/cj.22099
Folia Cardiol 2004;11(2):131-141.

Wpływ stałej elektrostymulacji serca na stabilizację rytmu u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz, Jan H. Goch i Włodzimierz Kargul

DOI: 10.5603/cj.22100
Folia Cardiol 2004;11(2):143-152.

Nadkomorowe zaburzenia rytmu u dorosłych pacjentów po całkowitej korekcji tetralogii Fallota

Olga Trojnarska, Andrzej Szyszka, Zofia Oko-Sarnowska, Ewa Kaźmierczak, Hanna Wachowiak-Baszyńska i Romuald Ochotny

DOI: 10.5603/cj.22101
Folia Cardiol 2004;11(2):153-159.

Zapobieganie nawrotom omdleń wazowagalnych za pomocą podawanego dożylnie β-blokera - czy pomiary hemodynamiczne prognozują skuteczność terapii?

Grzegorz Gielerak, Karol Makowski, Sebastian Szmit, Przemysław Guzik, Jacek Gajek, Dariusz Kozłowski i Marian Cholewa

DOI: 10.5603/cj.22102
Folia Cardiol 2004;11(2):121-130.
Review articles

EUROPA i inne badania - znaczenie peryndoprylu w leczeniu choroby niedokrwiennej serca

Stefan Grajek

Review Article

DOI: 10.5603/cj.22094
Folia Cardiol 2004;11(2):75-82.

Czy nieinwazyjne monitorowanie przeszczepionego serca może zastąpić rutynową biopsję endomiokardialną?

Krzysztof Kraszewski i Piotr Hoffman

Review Article

DOI: 10.5603/cj.22095
Folia Cardiol 2004;11(2):83-90.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl