Vol 11, No 3 (2004) - Folia Cardiologica

Date published: 2004-03-15

Table of Contents

open access

Original articles

Wpływ zmian trybu stymulacji serca (VDD, VVI) na dyspersję załamka P u osób z dysfunkcją mięśnia lewej komory w przebiegu choroby niedokrwiennej serca

Jacek Lelakowski, Jacek Majewski, Agnieszka Czunko, Mieczysław Pasowicz, Barbara Małecka i Jacek Bednarek

Folia Cardiol 2004;11(3):161-168.

Wpływ stałej elektrostymulacji serca na parametry hemodynamiczne i jakość życia u pacjentów z utrwalonym migotaniem przedsionków

Michał Chudzik, Jerzy K. Wranicz, Marek Maciejewski, Marzenna Zielińska, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jan H. Goch i Włodzimierz Kargul

Folia Cardiol 2004;11(3):169-176.

Niepowodzenia przewlekłej stymulacji serca typu DDD związane z dysfunkcją elektrody - obserwacja własna

Barbara Małecka, Jacek Lelakowski, Jacek Szczepkowski, Kazimierz Haberka, Jacek Bednarek, Igor Tomala, Agnieszka Czunko i Jakub Machejek

Folia Cardiol 2004;11(3):177-187.

Tachykardiomiopatia - migotanie przedsionków a czynność skurczowa lewej komory serca

Andrzej Wysokiński i Tomasz Zapolski

Folia Cardiol 2004;11(3):189-198.

PQ i QT u pracowników huty miedzi narażonych zawodowo na ołów

Ewa Chlebda, Jacek Gajek i Dorota Zyśko

Folia Cardiol 2004;11(3):199-204.

Balonowa angioplastyka we wrodzonej i pooperacyjnej koarktacji aorty — kilkuletnie obserwacje własne

Joanna Książyk, Grażyna Brzezińska-Rajszys, Maria Zubrzycka, Bożena Rewers, Wanda Kawalec i Bogdan Maruszewski

Folia Cardiol 2004;11(3):205-211.

Wpływ koronarografii na zmiany potencjału koagulacyjnego osocza u chorych ze stabilną dławicą piersiową

Grażyna Dymek, Marek Radomski, Małgorzata Sadkowska, Jacek Kubica i Grażyna Odrowąż-Sypniewska

Folia Cardiol 2004;11(3):213-220.

Przydatność próby wysiłkowej u dzieci z zaburzeniami rytmu serca - doświadczenie własne

Barbara Wójcicka-Urbańska i Maria Wróblewska-Kałużewska

Folia Cardiol 2004;11(3):221-226.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl