Vol 11, No 9 (2004) - Folia Cardiologica

Date published: 2004-10-13

Table of Contents

open access

Original articles

Czynniki warunkujące zmienność rytmu serca u chorych z przewlekłym migotaniem przedsionków

Maciej Sosnowski, Ewa Boczkowska-Gaik, Janina Skrzypek-Wańha i Michał Tendera

DOI: 10.5603/cj.22025
Folia Cardiol 2004;11(9):625-631.

Wskaźniki zmienności rytmu zatokowego u mężczyzn z chorobą niedokrwienną serca w zależności od aktywności fizycznej

Katarzyna Szmigielska i Anna Jegier

DOI: 10.5603/cj.22026
Folia Cardiol 2004;11(9):633-641.

Przedsionkowe zaburzenia rytmu serca we wczesnym okresie po kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków

Jacek Gajek, Dorota Zyśko, Maciej Podgórski, Wojciech Kucharski, Ryszard Andrzejak i Walentyna Mazurek

DOI: 10.5603/cj.22027
Folia Cardiol 2004;11(9):643-648.

Ocena hormonalnej i hemodynamicznej czynności lewego przedsionka u pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym II i III stopnia po wszczepieniu stymulatora serca na stałe

Janusz Sielski, Zenon Gawor, Marianna Janion i Beata Wożakowska-Kapłon

DOI: 10.5603/cj.22028
Folia Cardiol 2004;11(9):649-660.

Pierwotna angioplastyka wieńcowa skojarzona z farmakologiczną blokadą receptora płytkowego GP IIb/IIIa a terapia fibrynolityczna w leczeniu ostrego zawału serca u pacjentów leczonych w szpitalach rejonowych w województwie podlaskim. Badanie pilotowe, randomizowane

Wacław Kochman, Paweł Kralisz, Sławomir Dobrzycki, Konrad Nowak, Przemysław Prokopczuk, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Kamil Gugała, Paweł Siwołowski, Grzegorz Mężyński, Jerzy Żuk, Maciej Niewada, Bogumił Kamiński, Bogdan Poniatowski, Janusz Korecki i Włodzimierz Musiał

DOI: 10.5603/cj.22029
Folia Cardiol 2004;11(9):661-667.

Znaczenie pomiaru prędkości ruchu pierścienia mitralnego za pomocą tkankowej echokardiografii dopplerowskiej w monitorowaniu czynności serca po zabiegach kardiochirurgicznych

Robert Skalik, Anna Goździk, Wojciech Kustrzycki, Marta Obremska, Marek Pelczar, Waldemar Goździk, Ludmiła Borodulin-Nadzieja, Ireneusz Całkosiński i Rafał Poręba

DOI: 10.5603/cj.22030
Folia Cardiol 2004;11(9):669-675.
Prace kazuistyczne

Mechaniczne wspomaganie krążenia w leczeniu ostrego zapalenia mięśnia sercowego powikłanego wstrząsem kardiogennym

Piotr Siondalski, Łukasz Jaworski, Dariusz Jagielak, Krzysztof Roszak, Rafał Pawlaczyk, Romuald Lango, Krzysztof Jarmoszewicz i Jan Rogowski

DOI: 10.5603/cj.22031
Folia Cardiol 2004;11(9):677-680.

Infekcyjne zapalenie wsierdzia zastawki aortalnej i płucnej u 20-letniego pacjenta z dwujamową prawą komorą i ubytkiem przegrody międzykomorowej

Katarzyna Barańska, Jacek M. Różański, Mariusz Kuśmierczyk, Krzysztof Matlak, Elżbieta Włodarska i Piotr Hoffman

DOI: 10.5603/cj.22032
Folia Cardiol 2004;11(9):681-686.

Leczenie operacyjne zespołu Blanda-White’a-Garlanda u noworodka z rozległym pozawałowym uszkodzeniem lewej komory. Czy korekcja jest bardziej korzystna od transplantacji serca?

Ireneusz Haponiuk, Jarosław Rycaj, Adam Grzybowski, Anna Obersztyn, Ewa Urbańska, Jacek Białkowski, Marian Zembala i Janusz H. Skalski

DOI: 10.5603/cj.22033
Folia Cardiol 2004;11(9):687-696.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl