Vol 12, No 10 (2005) - Folia Cardiologica

Date published: 2005-10-07

Table of Contents

open access

Original articles

Zmienność dobowa dyspersji QT u pacjentów z chorobą wieńcową

Leszek Markuszewski i Andrzej Bissinger

Folia Cardiol 2005;12(10):667-672.

Stymulacja dwupunktowa prawej komory jako alternatywna metoda leczenia pacjentów z asynchronią lewokomorową po nieudanej implantacji elektrody lewokomorowej układu resynchronizującego

Michał Chudzik, Katarzyna Piestrzeniewicz, Jerzy Krzysztof Wranicz, Andrzej Oszczygieł, Artur Klimczak, Jan Henryk Goch, Piotr Ruciński i Andrzej Kutarski

Folia Cardiol 2005;12(10):673-681.

Leczenie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu II za pomocą zatyczki Amplatzer - doświadczenia własne

Małgorzata Pawelec-Wojtalik, Michał Wojtalik, Wojciech Mrówczyński, Aldona Siwińska, Maciej Piaszczyński i Rafał Surmacz

Folia Cardiol 2005;12(10):682-691.

Zależność między poablacyjnymi zmianami wskaźników uszkodzenia miokardium i parametrami ablacji RF

Jacek Bednarek, Igor Tomala, Jacek Majewski, Jacek Szczepkowski, Jacek Lelakowski, Jakub Machejek, Barbara Małecka i Agnieszka Czunko

Folia Cardiol 2005;12(10):692-698.

Stała, endokawitarna stymulacja serca u dzieci

Oskar Kowalski, Zbigniew Kalarus, Janusz Prokopczuk, Beata Chodór, Bożena Zeifert, Patrycja Pruszkowska-Skrzep, Radosław Lenarczyk, Adam Sokal, Alina Skiba, Blandyna Karwot i Jacek Białkowski

Folia Cardiol 2005;12(10):699-705.
Review articles

Zagrożenie nagłą śmiercią sercową u kobiet z chorobą niedokrwienną serca

Agnieszka Okraska-Bylica i Wiesława Piwowarska

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(10):655-661.

Dławica piersiowa Prinzmetala. Postępowanie w praktyce klinicznej

Robert Irzmański, Marcin Barylski, Maciej Banach, Jan Kowalski i Lucjan Pawlicki

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(10):662-666.
Prace kazuistyczne

Migotanie przedsionków u pacjentów z kardiowerterem-defibrylatorem

Marian Futyma, Michał Chudzik, Jerzy Krzysztof Wranicz, Konrad Dudek i Aneta Dec

Folia Cardiol 2005;12(10):706-712.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By "Via Medica sp. z o.o." sp.k., ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl