Vol 12, No 3 (2005) - Folia Cardiologica

Date published: 2005-03-17

Table of Contents

open access

Original articles

Migotanie przedsionków u chorych z niewydolnością serca a ryzyko zgonu

Dorota Zyśko, Jacek Gajek, Wojciech Rubin i Walentyna Mazurek

Folia Cardiol 2005;12(3):161-167.

Dizopiramid, sotalol i propafenon w zapobieganiu nawrotom migotania przedsionków — obserwacja roczna

Dariusz A. Kosior, Beata Wożakowska-Kapłon, Sławomir Stawicki, Marek Roik, Daniel Rabczenko i Grzegorz Opolski

Folia Cardiol 2005;12(3):169-180.

Zmienność rytmu serca u pacjentów ze stabilną dławicą piersiową. Nowe parametry w dziedzinie czasu

Katarzyna Pawlak-Buś, Marianna Kołodziejczyk-Feliksik, Lucyna Kramer, Elżbieta Nikisch, Jerzy Moczko i Tomasz Siminiak

Folia Cardiol 2005;12(3):181-188.

Ciśnienie tętna a zmiany strukturalne w tętnicach szyjnych u chorych z nadciśnieniem tętniczym

Marzena Stopyra-Początek, Krystyna Łoboz-Grudzień, Alicja Kostecka-Pokryszko i Joanna Jaroch

Folia Cardiol 2005;12(3):189-197.

Podatność aorty u pacjentów ze skurczową niewydolnością serca, leczonych perindoprilem - badanie Compliprest

Tomasz Zieliński, Małgorzata Kurpesa, Ewa Uszok-Stenzel, Danuta Drechsler, Tomasz Rywik, Marta Starczewska, Dariusz Rynkun i Jerzy Korewicki

Folia Cardiol 2005;12(3):199-209.

Echokardiograficzna ocena zmian w układzie sercowo-naczyniowym u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa

Małgorzata Peregud-Pogorzelska, Hanna Przepiera-Będzak, Jarosław Kaźmierczak, Marek Brzosko, Iwona Brzosko, Edyta Płońska i Zdzisława Kornacewicz-Jach

Folia Cardiol 2005;12(3):221-228.
Review articles

Krajobraz po PEACE. Czy wszystkie inhibitory ACE działają jednakowo?

Stefan Grajek

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(3):145-152.

24-godzinne badanie elektrokardiograficzne metodą Holtera - wskazania, zastosowanie. Część 1

Zbigniew Szafraniec, Jerzy Krzysztof Wranicz, Michał Chudzik, Iwona Cygankiewicz i Jan Henryk Goch

Review Article

Folia Cardiol 2005;12(3):153-160.
Standardy postępowania

Polskojęzyczne nazewnictwo echokardiograficzne — rekomendacje Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Jarosław D. Kasprzak, Wojciech Braksator, Andrzej Gackowski, Piotr Hoffman, Michał Plewka, Edyta Płońska i Andrzej Szyszka

Folia Cardiol 2005;12(3):241-244.

Regulations

Important: This website uses cookies. More >>

The cookies allow us to identify your computer and find out details about your last visit. They remembering whether you've visited the site before, so that you remain logged in - or to help us work out how many new website visitors we get each month. Most internet browsers accept cookies automatically, but you can change the settings of your browser to erase cookies or prevent automatic acceptance if you prefer.

By VM Media Group sp. z o.o., Grupa Via Medica, ul. Świętokrzyska 73, 80–180 Gdańsk, Poland
tel.:+48 58 320 94 94, fax:+48 58 320 94 60, e-mail: viamedica@viamedica.pl